Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
I Krajowa Konferencja Bezpieczeństwo w Szkole

I Krajowa Konferencja Bezpieczeństwo w Szkole

Data: 22 marca 2018 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum
Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole jest jednym z najważniejszych zadań wszystkich osób mających wpływ na jej funkcjonowanie. Trudno mówić o wynikach edukacyjnych, komforcie pracy lub nauki gdy komuś brakuje poczucia bezpieczeństwa. Szeroko rozumiany rozwój możliwy jest wyłącznie w bezpiecznych warunkach.

Zakres zadań w tym zakresie zależy oczywiście od funkcji pełnionej w szkole. Nauczyciel musi zapewnić bezpieczeństwo swojej klasy, właściwie wywiązując się z działań opiekuńczych (np. poprzez odpowiednie pełnienie dyżurów) oraz edukacyjnych (odpowiednio realizując proces dydaktyczny). Organ prowadzący musi zapewnić fizyczne warunki nauki oraz środki umożliwiające właściwe jej zorganizowanie. Z kolei dyrektor szkoły, na którym spoczywa największa odpowiedzialność (zgodnie z prawem odpowiada on za bezpiecześstwo wszystkich uczniów i pracowników), musi właściwie zorganizować pracę szkoły i na bieżąco nadzorować jej funkcjonowanie. W razie jakichkolwiek kłopotów on jako pierwszy odpowiada za wszelkie uchybienia.

Mając na uwadze ogrom zadań spoczywających w tym zakresie na dyrektorach postanowiliśmy zaprosić Państwa na konferencję, w ramach której omówimy powyższe zagadnienia. Po konsultacjach z ekpertami wybraliśmy dla Państwa trzy grupy tematyczne:

 • bezpieczeństwo uczniów w cyfrowym świecie (zgodnie z tegorocznymi priorytetami MEN),
 • bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność nauczycieli na imprezach, zajęciach i wycieczkach poza szkołą,
 • zasady zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach oświatowych.

Program

22 marca 2018 r. (czwartek)
10.00 – 12.00
Wirtualne ciosy – realne rany. Cyberprzemoc z perspektywy psychologicznej:
 • Nowe media – nowa rzeczywistość
 • Czym jest cybeprzemoc i jakie są jej formy?
 • Agresja elektroniczna i jej psychologiczne aspekty
 • Jak przeciwdziałać cyberprzemocy?
 • Praca z filmem jako skuteczna forma profilaktyki
Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania i komunikacji; współprowadzi autorską szkołę trenerów – Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB)
12.00 – 12.30 przerwa
12.30 – 14.30
Organizacja zajęć, imprez i wycieczek - bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia MEN:
 • Co nazywamy imprezą/wycieczką turystyczną i kto może ją organizować?
 • Czy każde wyjście poza szkołę to wycieczka?
 • Czym różni się wycieczka od wypoczynku?
 • Jak organizować wymianę międzynarodową w kontekście odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów?
 • Jak zgodnie z prawem zorganizować szkolne zawody sportowe?
 • Co to jest zagraniczna szkolna praktyka zawodowa?
 • Za co odpowiada dyrektor a za co nauczyciel?
dr Jerzy Grad (Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006; wieloletni organizator wycieczek, imprez i obozów dla młodzieży; kierownik Pracowni Zarzadzania i Analiz Oświatowych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach)
14.30 – 15.15 obiad
15.15 – 17.00
Odpowiedzialność organu prowadzącego i dyrektora szkoły za bezpieczeństwo uczniów i pracowników w obiektach szkolnych:
 • Szkoła jako obiekt budowlany użyteczności publicznej
 • Wymogi prawa budowlanego: przeglądy i Książka Obiektu Budowlanego
 • Warunki techniczne obiektów użyteczności publicznej
 • BHP uczniów i słuchaczy
 • Wymagania wobec pomieszczeń dydaktycznych
 • Szkoła jako miejsce przebywania dużej grupy ludzi
 • Ochrona przeciwpożarowa obiektów szkolnych
 • Warunki pracy nauczycieli i innych pracowników
 • Wymagania Państwowej Inspekcji Pracy
 • Warunki sanitarno-epidemiologiczne
Stanisław Szelewa (dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy; autor oryginalnego systemu finansowania oświaty samorządowej w oparciu o lokalne standardy; autor wielu artykułów na temat finansów oświaty, bezpiecznego użytkowania obiektów szkolnych i kształcenia zawodowego; współpracownik ORE i MEN - autor i współautor raportów z zakresu zarządzania oświatą, finansów i edukacji zawodowej; autor książki pt. Jak zarządzać nieruchomością szkolną)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.