Terminarz grantów

(GSKO) Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów

UWAGA!

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • Każdego dnia odbywają się zajęcia dla 2 grup (w godz. 09.00-13.30 oraz 14.30-19.00)
 • Cele

  • Uczestnicy znają przepisy prawne upoważniające do tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego
  • Uczestnicy potrafią zastosować w praktyce szkolnej przepisy prawa w celu tworzenia statutu i wewnętrznych regulaminów
  • Uczestnicy potrafią zweryfikować prawidłowość funkcjonującego w szkole lub placówce statutu

  Adresaci

  • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

  Program

  • Podstawy prawne tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego:
   • Omówienie zapisów ustaw: UoSO, Prawo Oświatowe - w zakresie delegacji prawnych do tworzenia prawa wewnątrzszkolnego
   • Miejsce statutu szkoły i placówki w systemie prawa powszechnie obowiązującego
  • Prawo wewnątrzszkolne:
   • Omówienie sposobu prawidłowego przygotowania regulaminów szkolnych. Analiza prawidłowości przypadków
   • Nowe rozwiązania ustawowe w sprawach statutów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
  • Statut szkoły i placówki:
   • Nowe uregulowania pozastatutowe (obecnie znajdujących się w ustawach i w rozporządzeniach)
   • Zawartość statutu. Uwagi o redagowaniu treści – zasady techniki prawodawczej

  Prowadzący

  • Mariusz Bochenek - wieloletni dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, konsultant i ekspert MEN i ORE w zakresie projektów systemowych; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO); trener szkoleń oświatowych (certyfikat Akademii Trenerów); prowadzi wysoko oceniane przez uczestników liczne szkolenia i warsztaty dla pracowników oświaty

  Zgłoszenia

  Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

  Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

  MiejsceTerminCenaZgłoszenie
  Katowice (I grupa)
  Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48
  14 listopada 2017
  9:00-13:30
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Katowice (II grupa)
  Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48
  14 listopada 2017
  14:30-19:00
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Katowice (III grupa)
  Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48
  15 listopada 2017
  9:00-13:30
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Katowice (IV grupa)
  Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48
  15 listopada 2017
  14:30-19:00
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Bytom (I grupa)
  Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
  16 listopada 2017
  9:00-13:30
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Bytom (II grupa)
  Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
  16 listopada 2017
  14:30-19:00
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Bytom (III grupa)
  Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
  17 listopada 2017
  9:00-13:30
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Bytom (IV grupa)
  Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
  17 listopada 2017
  14:30-19:00
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Częstochowa (III grupa)
  Hotel Mercure Centrum, ul. Ks. J. Popiełuszki 2
  29 listopada 2017
  9:00-13:30
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Częstochowa (IV grupa)
  Hotel Mercure Centrum, ul. Ks. J. Popiełuszki 2
  29 listopada 2017
  14:30-19:00
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Częstochowa (I grupa)
  Hotel Mercure Centrum, ul. Ks. J. Popiełuszki 2
  28 listopada 2017
  9:00-13:30
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy
  Częstochowa (II grupa)
  Hotel Mercure Centrum, ul. Ks. J. Popiełuszki 2
  28 listopada 2017
  14:30-19:00
  0 zł brutto
  0 zł netto
  Brak miejsc.
  Przepraszamy

  Warunki uczestnictwa

  • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty).
  • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
  • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratora Oświaty.
  • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

  Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
  • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

  Warunki rezygnacji

  • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
  • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
   (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
  • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 160 zł brutto od osoby.

   
  Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl