Terminarz grantów

(GSKO) Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia jakości pracy szkoły

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Bytom (III grupa), Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c

Termin: 27 listopada 2017, 9:00-17:00

Cena: 0 zł (0 zł netto)

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Identyfikacja czynników warunkujących efektywność kształcenia
 • Poznanie metod prowadzenia autoewaluacji własnej pracy, ewaluacji wewnętrznej w szkole oraz wykorzystanie ich w praktyce
 • Nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy z uczniem
 • Poznanie metod konstrukcji planu poprawy efektywności kształcenia z wykorzystaniem wyników badań i analiz wewnątrzszkolnych oraz egzaminów zewnętrznych

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

Program

 • Identyfikacja czynników warunkujących efektywność kształcenia w szkołach:
  • cechy szkół, cechy nauczycieli w nich uczących, interakcje pomiędzy uczniami a nauczycielem (klimat klasy oraz interakcje nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń), środowisko rodzinne, praca zespołowa rady pedagogicznej itp.
 • Autoewaluacja w pracy nauczyciela. Ewaluacja wewnętrzna. Wyniki ewaluacji zewnętrznej i co dalej?
  • metody prowadzenia autoewaluacji własnej pracy, ewaluacji wewnętrznej w szkole - wykorzystanie ich w praktyce
  • analiza zewnętrznych informacji o pracy szkoły oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy na podstawie przeprowadzonych analiz
 • Co o pracy mojej szkoły mówią wyniki egzaminów doniosłych i co z tego wynika dla przyszłych absolwentów, ich rodziców, dla szkoły, dla mnie?
  • wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy z uczniem
 • Jak osiągnąć sukces edukacyjny?
  • konstruowanie planu poprawy efektywności kształcenia z wykorzystaniem wyników badań i analiz wewnątrzszkolnych oraz egzaminów zewnętrznych

Prowadzący

 • dr Stefania Jagło - doświadczony trener i wykładowca; ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE (sprawdzian, egzamin gimnazjalny, matura z j. polskiego); konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli w Opolu; redaktor kwartalnika metodycznego „Modelowe Nauczanie”; autorka programu nauczania języka polskiego w szkole podstawowej; autorka wielu artykułów i publikacji; współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia, które od 2005 r. prowadzi szkołę podstawową; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl