Terminarz grantów

(GSKO) Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Częstochowa (IV grupa), Hotel Mercure Centrum, ul. Ks. J. Popiełuszki 2

Termin: 23 listopada 2017, 9:00-17:00

Cena: 0 zł (0 zł netto)

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Uczestnicy mają wiedzę na temat najczęściej występujących uzależnień wśród dzieci i młodzieży, co pozwala im prowadzić działalność edukacyjną i informacyjną wśród swoich uczniów
 • Uczestnicy rozumieją jakie niezaspokojone potrzeby młodych ludzi zwiększają szanse wejścia na drogę uzależnienia i potrafią znaleźć konstruktywne sposoby ich zaspokojenia
 • Uczestnicy potrafią tworzyć/wybierać skuteczne programy profilaktyczne dla swoich uczniów
 • Uczestnicy wiedzą jak reagować i jak pomóc uczniom borykającym się z problemem uzależnienia

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

Program

 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży w pigułce:
  • Definicja uzależnienia - 3 sfery
  • Charakterystyka zjawiska uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
  • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (narotyki, dopalacze, alkohol i tytoń) i innych (energizery, leki)
  • Uzależnienie behawioralne (komputer, telefon, internet)
 • Dlaczego młodzi ludzi sięgają po używki i stosują różnego rodzaju zachowania uzależniające- dobra diagnoza jako pierwszy punkt skutecznej profilaktyki:
  • Przyczyny sięgania młodych ludzi po substancje psychoaktywne (środowisko szkolne, środowisko rodzinne, czynniki indywidualne)
  • Psychologiczne potrzeby dzieci i młodzieży w zależności od ich wieku rozwojowego
  • Jak nauczyciel swoją postawą/osobą może zmniejszyć procent uczniów wchodzących na drogę uzależnienia?
 • Skuteczna działalność profilaktyczna:
  • Wykorzystanie filmów fabularnych w działalności wychowawczej, informacyjnej, edukacyjnej i profilaktycznej - warsztat pokazowy
  • Warsztat filmowy - krok po kroku. Jak ciekawie i skutecznie rozmawiać z uczniami na temat uzależnień?
  • Profilaktyka pozytywna kluczem do sukcesu
  • Scenariusz lekcji wychowawczej nt profilaktyki uzależnień
 • Razem przeciw używkom - współpraca szkoły z rodzicami i innymi instytucjami w celu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży:
  • Rozmowa z rodzicami nt uzależnień.
  • Współpraca szkoły z innymi instytucjami( policja, służba zdrowia, sąd) w sytuacji kontaktu z używkami przez nieletnich
  • Podsumowanie i zakończenie seminarium, sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący

 • Marzena Kowalczyk - psycholog, doświadczony trener, specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza z zakresu profilaktyki (agresja, przemoc, uzależnienia, Niebieska Karta) i umiejętności społecznych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, motywowania , radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, wypalenia zawodowego); współpracuje z wieloma instytucjami szkoleniowymi z całej Polsk; prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgłoszenia

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl