Terminarz grantów

(GSKO) Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja i bulimia, otyłość

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Częstochowa (II grupa), Hotel Mercure Centrum, ul. Ks. J. Popiełuszki 2

Termin: 15 listopada 2018, 9:00-13:30

Cena: 0 zł (0 zł netto)
Uwaga rabaty - szczegóły na formularzu zgłoszeniowym

Zgłaszam udział

UWAGA!

Udział w konferencjach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Nabycie umiejętności rozpoznawania ewentualnych zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
 • Nabycie umiejętności proponowania praktycznych działań profilaktycznych w szkołach/placówkach oświatowych

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek (szczególnie nauczycieli biologii i wychowania fizycznego) z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

Program

 • Teoretyczne podstawy rozwoju i objawów zaburzeń odżywiania:
  • Teoria dotycząca rozwoju anoreksji i bulimii
  • Teoria dotycząca rozwoju otyłości
 • Czynniki społeczne i psychologiczne mające wpływ na rozwój lub zatrzymanie problemów z odżywianiem:
  • Analiza przekazu mediów na rozwój zaburzeń odżywiania
  • Analiza wpływu grupy rówieśniczej na różnym poziomie wiekowym
  • Analiza wzorów rodzinnych
 • Praktyczne działania możliwe do realizacji w pracy szkoły/placówki oświatowej - analiza dobrych przykładów oraz ewentualnych potencjalnych błędów:
  • Przykłady udanych zrealizowanych projektów szkolnych
  • Analiza potencjalnych trudności i błędów podczas realizacji działań profilaktycznych

Prowadzący

 • Barbara Podgórska - psycholog, biolog, certyfikowany coach, trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki; terapeuta behawioralny dzieci i poznawczo-behawioralny osób dorosłych; specjalistka do spraw innowacji w edukacji; realizatorka autorskich programów nauczania, pedagog, andragog, egzaminator OKE (matura z biologii); posiada bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie procesów nauczania formalnego i nieformalnego; specjalizuje się w dziedzinach związanych z komunikowaniem się oraz rozwijaniem samoświadomości jako podstawy dla rozwoju osobowości; wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych). W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek (szczególnie nauczycieli biologii i wychowania fizycznego) z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 120 zł brutto od osoby.
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl