Terminarz grantów

(GSKO) Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Katowice (III grupa), Hotel Senator, ul. 1 Maja 3

Termin: 27 listopada 2018, 9:00-17:00

Cena: 0 zł (0 zł netto)

Zgłoszenie na listę rezerwową

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Analizowanie przepisów prawa pod kątem awansu zawodowego, w tym zadań oraz obowiązków nauczyciela i opiekuna stażu
 • Doskonalenie umiejętności diagnozowania osiąganych efektów kształcenia i wykorzystywania wniosków w podnoszeniu jakości pracy szkoły
 • Poznanie i doskonalenie aktywizujących metod i form pracy z uczniem sprzyjających podniesieniu efektów kształcenia
 • Uświadomienie wpływu rozwoju zawodowego nauczyciela na jakość pracy szkoły, w szczególności na uzyskiwane efekty kształcenia

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

Program

 • Awans zawodowy nauczyciela – podstawy prawne:
  • przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem, zakończeniem stażu i złożeniem wniosku o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego
  • kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela uwzględniającej dorobek zawodowy za okres stażu
  • zadania opiekuna stażu
 • Efekty kształcenia w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły:
  • efekty kształcenia jako wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
  • jakość pracy szkoły a kompetencje nauczycieli
  • diagnozowanie osiąganych efektów kształcenia a wyższa jakość pracy szkoły
  • planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w kontekście jakości jej pracy
  • organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, w tym w zakresie indywidualizacji nauczania
  • przygotowanie do prowadzenia lekcji otwartych i dokonywanie ich ewaluacji
 • Metody i formy pracy sprzyjające podniesieniu efektów kształcenia:
  • wybrane metody aktywizujące
  • wspieranie motywacji ucznia
  • kształtowanie kompetencji kluczowych
  • wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych
 • Awans zawodowy a rozwój osobowy nauczyciela:
  • awans zawodowy: obowiązek czy potrzeba?
  • wpływ rozwoju osobowego nauczyciela na proces nauczania i wychowania
  • podejmowanie nowych wyzwań zawodowych po zakończeniu stażu

Prowadzący

 • Bogusława Wojtczak - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (w 2013 r.); egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; wieloletni dyrektor szkoły; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN); trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty; trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Brak miejsc. Przepraszamy. Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl