Kongres Prawa Oświatowego

KPO

Kongres poświęcony wyłącznie problematyce prawnej, w zakresie regulacji dotyczących oświaty. Dzięki unikalnej formule szkoleniowej pozwala uczestnikom dogłębnie poznać przepisy regulujące funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych oraz funkcjonować na co dzień zgodnie z literą prawa.

W kuluarach kongresu znajdują się stoiska wydawnictw oraz innych firm posiadających w ofercie produkty i usługi dla oświaty.

Dotychczas odbyły się

 • I Kongres Przepisy prawa regulującego życie szkoły/placówki oświatowej (Katowice, 2007)
 • II Kongres Dokumentacja szkoły/placówki oświatowej (Katowice, 2008)
 • III Kongres Kontrola w szkole/placówce (Poznań, 2009)
 • IV Kongres Aktualne zmiany w prawie (Warszawa, 2010)
 • V Kongres Status dyrektora szkoły/placówki oświatowej (Warszawa, 2011)
 • VI Kongres Prawna sytuacja szkoły wobec zagrożeń (Warszawa, styczeń 2013)
 • VII Kongres Aktualne problemy oświaty polskiej (Warszawa, grudzień 2013)
 • VIII Kongres Edukacja prawna w szkole (Wrocław, 2014)
 • IX Kongres Zmiany w prawie oświatowym 2015/2016 (Warszawa, 2015)
 • X Kongres Zmiana ustroju szkolnego (Warszawa, 2016)
 • XI Kongres Szkoła w pierwszym roku nowego ustroju szkolnego (Warszawa, 2017)
 • XII Kongres Nadzór dyrektora nad różnymi obszarami życia szkoły (Warszawa, 2018)

Patroni honorowi

 • Minister Edukacji Narodowej (2013)
 • Śląski Kurator Oświaty (2007)
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego (2013)
 • Prezydent m.st Warszawy (2013)
 • Prezydent Wrocławia (2014)
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (2010, 2012, 2013, 2014)
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) (2014)

Partnerzy

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2007)
 • Fundacja WPiA UŚ Facultas Iuridica (2007)
 • VULCAN (2007-2013)

Goście Kongresu

 • Przemysława Bakalska (sędzia sądu rodzinnego)
 • Joanna Berdzik (Podsekretarz Stanu MEN)
 • Małgorzata Czapor (dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Kuratorium Oświaty w Opolu)
 • Anna Dakowicz-Nawrocka (Departament Programów Nauczania i Podręczników MEN)
 • dr Jerzy Grad (Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006)
 • Piotr Drobek (za-ca dyrektora departamentu w Biurze GIODO)
 • Ewa Halska (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty)
 • prof. dr hab Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr Antoni Jeżowski (PWSZ w Głogowie)
 • Katarzyna Kościów-Kowalczyk (Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi)
 • Aleksandra Kuźniak (Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie)
 • Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka)
 • Szymon Osowski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
 • Angelika Pasek-Gilarska (Fundacja Dzieci Niczyje)
 • Małgorzata Rodzeń (Urząd Miasta Opole)
 • dr Sybillla Stanisławska-Kloc (Uniwersytet Jagielloński)
 • Przemysław Wantuch (Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty)
 • Anna Maria Wesołowska (sędzia, doradca Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości, SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA TVN)
 • Bogusława Wojtczak (doradca Ministra Edukacji Narodowej)
 • Tomasz Zawiślak (sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia)

Uczestnicy Kongresu

 • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych wszelkich typów
 • pracownicy organów prowadzących szkoły
 • wizytatorzy kuratoriów oświaty
 • pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością?
 • Jak budować dobre relacje w zespole pomimo różnic? Jak komunikować się w sytuacji napięć i konfliktów?
 • SIO 2019 w praktyce dyrektora szkoły i placówki oświatowej (z uwzględnieniem nowego obowiązku ochrony danych osobowych)
 • Praca z uczniem zagrożonym wykluczeniem
 • Zmiany w kształceniu zawodowym we wszystkich typach szkół i placówek zawodowych
 • Kształcenie specjalne - pytania i wątpliwości po wdrożeniu reformy oświaty
 • Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia?
 • „Stres poligonowy” w pracy dyrektora szkoły, czyli jak skutecznie zarządzać własnym stresem (m.in. w sytuacji kryzysowej)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Organizacja zajęć, imprez , wycieczek i wyjść grupowych w nowym roku szkolnym oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019 (w tym m. in.: ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy)
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl