Kongres Prawa Oświatowego

KPO

Kongres poświęcony wyłącznie problematyce prawnej, w zakresie regulacji dotyczących oświaty. Dzięki unikalnej formule szkoleniowej pozwala uczestnikom dogłębnie poznać przepisy regulujące funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych oraz funkcjonować na co dzień zgodnie z literą prawa.

W kuluarach kongresu znajdują się stoiska wydawnictw oraz innych firm posiadających w ofercie produkty i usługi dla oświaty.

Dotychczas odbyły się

 • I Kongres Przepisy prawa regulującego życie szkoły/placówki oświatowej (Katowice, 2007)
 • II Kongres Dokumentacja szkoły/placówki oświatowej (Katowice, 2008)
 • III Kongres Kontrola w szkole/placówce (Poznań, 2009)
 • IV Kongres Aktualne zmiany w prawie (Warszawa, 2010)
 • V Kongres Status dyrektora szkoły/placówki oświatowej (Warszawa, 2011)
 • VI Kongres Prawna sytuacja szkoły wobec zagrożeń (Warszawa, styczeń 2013)
 • VII Kongres Aktualne problemy oświaty polskiej (Warszawa, grudzień 2013)
 • VIII Kongres Edukacja prawna w szkole (Wrocław, 2014)
 • IX Kongres Zmiany w prawie oświatowym 2015/2016 (Warszawa, 2015)
 • X Kongres Zmiana ustroju szkolnego (Warszawa, 2016)
 • XI Kongres Szkoła w pierwszym roku nowego ustroju szkolnego (Warszawa, 2017)
 • XII Kongres Nadzór dyrektora nad różnymi obszarami życia szkoły (Warszawa, 2018)
 • XIII Kongres Prawne wyzwania w roku szkolnym 2019/2020 (Warszawa, 2019)

Patroni honorowi

 • Minister Edukacji Narodowej (2013)
 • Śląski Kurator Oświaty (2007)
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego (2013)
 • Prezydent m.st Warszawy (2013)
 • Prezydent Wrocławia (2014)
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (2010, 2012, 2013, 2014)
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) (2014)

Partnerzy

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2007)
 • Fundacja WPiA UŚ Facultas Iuridica (2007)
 • VULCAN (2007-2013)

Goście Kongresu

 • dr hab. Magdalena Arczewska (Stowarzyszenie Sądów Rodzinnych w Polsce)
 • Przemysława Bakalska (sędzia sądu rodzinnego)
 • Joanna Berdzik (Podsekretarz Stanu MEN)
 • Małgorzata Czapor (dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Kuratorium Oświaty w Opolu)
 • Anna Dakowicz-Nawrocka (Departament Programów Nauczania i Podręczników MEN)
 • dr Jerzy Grad (Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006)
 • Piotr Drobek (za-ca dyrektora departamentu w Biurze GIODO)
 • Ewa Halska (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty)
 • prof. dr hab Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr Antoni Jeżowski (PWSZ w Głogowie)
 • Katarzyna Kościów-Kowalczyk (sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi)
 • Aleksandra Kuźniak (Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie)
 • Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka)
 • Szymon Osowski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
 • Angelika Pasek-Gilarska (Fundacja Dzieci Niczyje)
 • Małgorzata Rodzeń (Urząd Miasta Opole)
 • dr Sybillla Stanisławska-Kloc (Uniwersytet Jagielloński)
 • Przemysław Wantuch (Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty)
 • Anna Maria Wesołowska (sędzia, doradca Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości, SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA TVN)
 • Bogusława Wojtczak (doradca Ministra Edukacji Narodowej)
 • Tomasz Zawiślak (sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia)

Uczestnicy Kongresu

 • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych wszelkich typów
 • pracownicy organów prowadzących szkoły
 • wizytatorzy kuratoriów oświaty
 • pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Absencja w szkole – perspektywa bezradnego wychowawcy?
 • Aktualizacja statutu szkoły w świetle orzecznictwa sądowego
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Finansowanie zadań oświatowych (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Mindfulness w pracy dyrektora/nauczyciela
 • Modyfikacja trudnych zachowań uczniów z zastosowaniem technik behawioralnych
 • Mój uczeń nie zna polskiego, czyli dziecko cudzoziemskie/reemigrantów w polskiej szkole
 • Nowoczesne media - co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aspekty prawne w pracy dyrektora przedszkola/szkoły
 • Precedencja i protokół dyplomatyczny w samorządzie oraz szkole i placówce
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole
 • Rodzice w szkole - problemy, kompetencje, zadania, uprawnienia, rozwiązania organizacyjne
 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole/placówce oświatowej
 • Starsi uczniowie w szkołach podstawowych/młodsi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych - nowe wyzwania i problemy w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Superwizja psychologiczna pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem i klasą
 • Trudny rodzic w szkole, czyli jak zmienić walkę we współpracę
 • Uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze ucznia w szkole - sposoby reagowania, metody pracy, podejmowanie działań
 • Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Dla pracowników JST oraz organów prowadzących

 • Zapisy w statucie podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla jednostek oświatowych
 • Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl