Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

WKSS

Doroczna konferencja nauczycieli - wychowawców świetlic szkolnych, poświęcona zagadnieniom nurtującym środowisko - od obowiązujących regulacji prawnych, poprzez metodykę pracy z uczniami, aż po kierunki rozwoju i wyzwania stojące przed świetlicami w przyszłości.

W kuluarach konferencji znajdują się stoiska wydawnictw oraz innych firm posiadających w ofercie produkty i usługi dla oświaty.

Dotychczas odbyły się

 • I Konferencja Świetlica szkolna na miarę XXI wieku (Warszawa, 2009)
 • II Konferencja Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  w świetlicy szkolnej
  (Warszawa, 2010)
 • III Konferencja Problemy psychologiczno-pedagogiczne w pracy świetlicy (Warszawa, 2011)
 • IV Konferencja Prawne problemy świetlic szkolnych (Warszawa, 2012)
 • V Konferencja Bezpieczeństwo uczniów w świetlicy (Warszawa, 2013)
 • VI Konferencja Sześciolatek w świetlicy (Warszawa, 2014)
 • VII Konferencja Skuteczny system wychowawczy w świetlicy oraz relacje z rodzicami (Warszawa, Wrocław, 2015)

Współpraca

Konferencję organizujemy przy współpracy z pismem Świetlica w szkole.

Goście Konferencji

 • dr Grażyna Gajewska (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr Jerzy Grad (Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-6)
 • Katarzyna Kościów-Kowalczyk (Sędzia Sądu Rodzinnego)
 • Anna Maria Wesołowska (sędzia, doradca Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości, SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA TVN)
 • dr n. med. Artur Wiśniewski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Dorota Zawadzka (psycholog rozwojowy, doradca Rzecznika Praw Dziecka, SUPERNIANIA TVN)

Uczestnicy Konferencji

 • wychowawcy świetlic szkolnych ze szkół podstawowych i gimnazjów
 • kierownicy świetlic szkolnych
 • doradcy metodyczni zajmujący się problematyką świetlicową

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych
i na zlecenie organów prowadzących

 • Nowe statuty - nowe wyzwania dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych
 • Zmiany w zakresie kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących w związku ze zmianą ustroju szkolnego
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Budowanie zespołu. Praca w zespole jako podstawowy warunek osiągania sukcesu pedagogicznego
 • Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej
 • Depresja jest bolesna - jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z absencja uczniów?
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Kinoterapia - wykorzystanie filmów fabularnych na lekcjach wychowawczych
 • Komunikacja w szkole w kontekście Analizy Transakcyjnej. Gry psychologiczne uczniów, nauczycieli i rodziców
 • Marketingowe spojrzenie na szkołę ,czli promocja szkoły, budowanie wizerunku,co wpływa na nabór
 • Motywowanie uczniów do nauki
 • Neurodydaktyka - wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Nowoczesne media - co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej
 • Ocenianie kształtujące
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela, czyli co zrobić aby uniknąć kłopotów?
 • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły/placówki oświatowej wobec agresji uczniów
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
 • Przemoc i mobbing w szkole – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
 • Psychologiczne aspekty pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniem – cudzoziemcem w klasie mieszanej. Problemy, wyzwania, praktyczne rozwiązania
 • Reforma oświaty w kontekście szkół integracyjnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne
 • Samookaleczania i zachowania samobójcze - młodzieżowa moda czy wołanie o pomoc ? Rozpoznanie zagrożeń i sposoby wsparcia
 • Świadoma komunikacja w szkole - jak się komunikować by osiągnąć cele
 • Trudny rodzic w szkole – jak zamienić walkę we współpracę
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli i stresowi w pracy
 • Zastosowanie technik behawioralnych w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu
 • Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl