Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
XI Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Data i miejsce konferencji

Data: 22-23 listopada 2017 r.
Miejsce: Warszawa, Biblioteka Narodowa
Adres: Al. Niepodległości 213

Podczas tegorocznego Kongresu chcemy zająć się bliżej organizacją nauki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także metodami budowanie atmosfery w szkole/placówce, w której do minimum ograniczone zostaną przejawy agresji uczniów.

Pomimo obowiązku przygotowania do końca września br. nowych, indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych, wiele szkół ma wciąż dużo problemów związanych z nową organizacją nauki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W casie Kongresu chcemy zapewnić Państwu przestrzeń wymiany doświadczeń i uporządkować wiedzę w tej dziedzinie. Pomogą w tym m. in.:

  • Joanna Berdzik - w przeszłości wiceminister w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
  • Joanna Wrona - zajmująca się w MEN przez wiele lat organizacją kształcenia specjalnego.

Druga grupa tematów poruszanych w trakcie Kongresu skoncentrowana będzie wokół budowania w szkole atmosfery życzliwości i serdeczności. Podobnie jak Państwo, mamy świadomość, że przeciwdziałanie agresji to codzienna, mozolna praca wszystkich nauczycieli. Rozpoczyna się od pierwszych dni pobytu ucznia w szkole i praktycznie nigdy się nie kończy. W tym zakresie chcielibyśmy zaproponować kilka sprawdzonych metod pracy z uczniami, np.:

  • Stanisław Bobula, w oparciu o metodę NVC (Nonviolent Communication, Porozumienie Bez Przemocy), opowie o metodach prowadzących do zrozumienia jakie potrzeby komunikują uczniowie poprzez swoje zachowania,
  • Dawid Bałutowski – o niezwykle skutecznej koncepcji czterech ścian, czyli o aktywnym słuchaniu (nie tylko uczniów),
  • Dorota Kulesza – o elementach treningu twórczości służących diagnozowaniu lub rozwiązywaniu problemów.

Kongres otworzy dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego, którego wykład, korzystający z osiągnięć neurobiologii, pozwoli zrozumieć dlaczego nastolatki tak bardzo różnią się od dzieci. Wobec wydłużenia okresu pobytu uczniów w szkołach podstawowych ma to obecnie duże znaczenie.

Będzie zatem metytorycznie i niezwykle praktycznie – serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program i harmonogram Kongresu znajdą Państwo poniżej.

Program

Dzień pierwszy (22 listopada 2017 r., środa)
10.00 – 12.00
Dlaczego tak trudno porozumieć się z nastolatkiem? Zmiany neurorozwojowe a postrzeganie świata
dr Marek Kaczmarzyk (Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
12.00 – 12.20 przerwa
12.20 – 13.50
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole w świetle ostatnich zmian w prawie
Joanna Berdzik (Instytut Dobrej Edukacji; była wiceminister edukacji)
13.50 – 14.30 obiad
14.30 – 16.00
Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce
Joanna Wrona (pedagog specjalny; były dyrektor w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, radca ministra i naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych)
16.00 – 16.30 przerwa
16.30 – 18.00
Co uczniowie komunikują nam poprzez swoje zachowania, czyli jak zrozumieć ucznia przez pryzmat jego potrzeb?
Stanisław Bobula (Era Edukacji, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia "Sophia", Superbelfrzy RP)
18.00 kolacja
Dzień drugi (23 listopada 2017 r., czwartek)
9.30 – 11.30
Przecież nie o to mi chodziło! Jak komunikować się zgodnie z intencjami. Koncepcja F.S Von Thuna w praktyce szkolnej.
Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener i coach)
11.30 – 12.00 przerwa
12.00 – 13.00
O potrzebie budowania partnerskich relacji z uczniami
dr Rafał Opulski (Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "Szansa", nauczyciel, wykładowca, trener)
13.00 – 14.00
Trening twórczości – jak można budować poczucie bezpieczeństwa uczniów
Dorota Kulesza-Tałan (sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trenerka i superwizorka treningu twórczości)
14.00 obiad