Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
XIII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Data i miejsce konferencji

Data: 20-21 listopada 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum
Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2

Dotychczas uczniowie w okresie wczesnego dojrzewania uczęszczali do gimnazjów, które wypracowały metody wychowawcze odpowiednie do tego wieku. Obecnie, po zmianie ustroju szkolnego, uczniowie ci znaleźli się zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich. A w najbliższym czasie będzie ich coraz więcej, ponieważ roczniki "sześciolatków" niedługo skończą szkoły podstawowe...

W związku z tym znacząco zmieniły się wyzwania wychowawcze stojące przed szkołami. W podstawówkach pojawiły się nowe problemy - depresje, samookaleczenia, a przede wszystkim, charakterystyczna dla tego wieku, chwiejność emocjonalna. Z kolei do szkół średnich młodsi uczniowie wnieśli swoje, często nierozwiązane jeszcze problemy.

W trakcie kongresu zastanowimy się m. in. nad tym jak z nimi pracować, kim są, jakie mają potrzeby, które działania wychowawcze są efektywne, a które nie. Ponadto poświęcimy uwagę kwestii rodziców w szkole - jakie mają obowiązki, zadania i uprawnienia, w jakim zakresie szkoła musi brać pod uwagę ich opinie oraz czego może wymagać. Relacji tej przyjrzymy się z dwóch stron - psychologicznej, gdzie odpowiemy jak budować efektywną komunikację z rodzicami oraz prawnej - gdzie pokażemy co przepisy prawa oświatowego stanowią o rodzicach oraz radzie rodziców. Na koniec pierwszego dnia kongresu proponujemy Państwu chwilę dla siebie - mindfulness - czyli pomysł na to, jak żyć dziś i nie troszczyć się zbytnio tym, na co mamy ograniczony wpływ.

Serdecznie zatem zapraszamy na XIII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych pt. Zagrożenia wczesnej adolescencji.

Program

Dzień pierwszy (środa, 20 listopada 2019 r.)
10.00 – 11.30
Starsi uczniowie w szkołach podstawowych, młodsi uczniowie w ponadpodstawowych – nowe problemy, wyzwania dydaktyczne i wychowawcze
Paweł Pienkiewicz (psycholog, psycholog szkolny, trener, terapeuta rodzinny)
11.30 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 13.30
Rodzice w szkole. Zadania i uprawnienia
Antoni Jeżowski  (ekspert Instytutu Badań w Oświacie, autor książki pt. Rodzice w szkole)
13.30 – 14.30 przerwa obiadowa
14.30 – 16.00
Zagrożenia wczesnej adolescencji uczniów
Kamila Lenkiewicz (psycholog psychoterapeuta rodzinny, dyrektor ds. psychoterapeutycznych Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany)
16.00 – 16.30 przerwa kawowa
16.30 – 18.00
Mindfulness w pracy pedagoga i psychologa szkolnego
Aneta Warszawa (trenerka biznesu i rozwoju osobistego, certyfikowana instruktorka medytacji, certyfikowana nauczycielka jogi, mental wellness ambassador w międzynarodowej firmie)
18.00 kolacja
Dzień drugi (czwartek, 21 listopada 2019 r.)
9.00 – 11.00
O co Ci chodzi? Pułapki na drodze do efektywnej komunikacji
Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener i coach, autor licznych publikacji i książek z zakresu zarządzania i komunikacji)
11.00 – 11.30 przerwa
11.30 – 13.30
Jak radzić sobie z absencją uczniów?
Tomasz Srebnicki (starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny)
13.30 obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.