Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
XIII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Wszelkie pytania w sprawie konferencji prosimy kierować do naszego biura w Sopocie:

  • listem elektronicznym: ibo@ibo.edu.pl
  • faksem: 58 555 73 02
  • telefonicznie: 58 555 73 00
  • listem zwykłym:
    Instytut Badań w Oświacie
    ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot