Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Najstarsze, cykliczne spotkanie środowiska pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, poświecone aktualnym problemom środowiska, corocznie gromadzące kilkuset osób.

Każdy kongres składa się z wykładów plenarnych, wygłaszanych przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, sesji tematycznych (warsztatów), ułatwiających wymianę myśli i pomysłów między uczestnikami oraz dyskusji panelowych, w czasie których politycy, urzędnicy, naukowcy mogą skonfrontować swoje idee z rzeczywistością oraz oczekiwaniami i potrzebami praktyków.

W kuluarach kongresu znajdują się stoiska wydawnictw oraz innych firm posiadających w ofercie produkty i usługi dla oświaty.

Dotychczas odbyły się

 • I Kongres Przejawy i źródła problemów wychowawczych w szkole i przedszkolu (Warszawa, 2007)
 • II Kongres Szkoła dla rodziców – rodzice dla szkoły (Warszawa, 2008)
 • III Kongres Uczeń w toksycznym środowisku (Warszawa, 2009)
 • IV Kongres Jak wspierać zagubionego ucznia (Warszawa, 2010)
 • V Kongres Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Agresja w szkole (Warszawa, 2011)
 • VI Kongres Trudne sytuacje w życiu ucznia (Warszawa, 2012)
 • VII Kongres Wczesna diagnoza zagrożeń (Warszawa, 2013)
 • VIII Kongres Wsparcie ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze (Wrocław, 2014)
 • IX Kongres Od stereotypów do agresji (Warszawa, 2015)
 • X Kongres Depresja, smutek oraz lęk dzieci i młodzieży (Warszawa, 2016)
 • XI Kongres Uczeń o specjalnych potrzebach edukcyjnych w nowym ustroju szkolnym (Warszawa, 2017)
 • XII Kongres Między uczniami, rodzicami a nauczycielami (Katowice, 2018)
 • XIII Kongres Zagrożenia wczesnej adolescencji (Warszawa, 2019)

Patroni honorowi

Patronat nad kongresem w różnych latach obejmowali:

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prezydent m. st. Warszawy
 • Prezydent Wrocławia
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji

Goście Kongresu

Gośćmi Kongresu byli między innymi:

 • profesorowie - Elżbieta Dryll, Maria Dudzikowa, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Zbigniew Izdebski, Maria Ledzińska, Joanna Papuzińska-Beksiak, Dorota Turska, Tomasz Wolańczyk, Marta Bogdanowicz
 • politycy - Iwona Guzowska (posłanka na Sejm), Krystyna Szumilas
  (jako Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży),
  Stanisław Sławiński (jako Sekretarz Stanu w MEN), Włodzimierz Paszyński
  (jako Wiceprezydent Warszawy), Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka)
 • a także psychologowie, psychoterapeuci i trenerzy, przedstawiciele wyższych uczelni (np.: dr Jacek Pyżalski - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi), wielu organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży (np.: Fundacja Promyk Słońca, Fundacja Dzieci Niczyje), sądów oraz mediów m.in.: Anna Maria Wesołowska (sędzia, doradca Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości, SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA TVN), Dorota Zawadzka (psycholog rozwojowy, doradca Rzecznika Praw Dziecka, SUPERNIANIA TVN).

Uczestnicy Kongresu

 • czynni zawodowo pedagodzy i psychologowie, pracujący w szkołach wszelkich typów i przedszkolach w całej Polsce
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • przedstawiciele organów prowadzących szkoły
 • wizytatorzy kuratoriów oświaty