Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
XI Kongres Prawa Oświatowego

Data i miejsce konferencji

Data: 7-8 grudnia 2017 r.
Miejsce: Warszawa, Biblioteka Narodowa
Adres: Al. Niepodległości 213

Nowy ustrój szkolny jest faktem, a szkoły i placówki od ponad dwóch miesięcy funkcjonują już na podstawie nowych przepisów. Za nami też gorący czas wdrażania zmian. Można więc spokojnie przyjrzeć się kolejnym projektom i zastanowić co w praktyce oznaczają one dla szkoł, przedszkoli, innych placówek oświatowych oraz osób nimi kierujących.

W ramach XI Kongresu Prawa Oświatowego przyjrzymy się w więc:

  • zapowiadanym zmianom w zakresie stosunku pracy dyrektorów i nauczycieli,
  • zmianom w zakresie nadzoru pegagogicznego (wbrew powszechnej opinii są one znaczące),
  • konsekwencjom przyjęcia w szkołach nowych statutów,
  • nowej organizacji nauki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • innym, pomniejszym zmianom, które mogły umknąć Państwa uwadze, a mają duże zanczenie dla funkcjonowania szkół i przedszkoli,
  • oraz dyscyplinie finansów publicznych (prawo w tym zakresie nie uległo zmianie, ale temat stale budzi emocje).

Serdecznie zapraszamy.

Program

Dzień pierwszy (7 grudnia 2017 r., czwartek)
10.00 – 12.00
Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 - Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (m.in. ocena pracy, awans zawodowy, godziny ponadwymiarowe, doskonalenie zawodowe)
Joanna Berdzik (Instytut Dobrej Edukacji; była wiceminister edukacji)
12.00 – 12.20 przerwa
12.20 – 13.50
Zarządzanie procesem edukacji z uwzględnieniem zmian w przepisach o nadzorze pedagogicznym
Elżbieta Walkowiak (była Wielkopolska Kurator Oświaty)
13.50 – 14.30 obiad
14.30 – 16.00
Mamy nowe statuty, ale to nie koniec pracy nad prawem wewnątrzszkolnym
Antoni Jeżowski (Instytut Badań w Oświacie)
16.00 – 16.30 przerwa
16.30 – 18.00
Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce
Joanna Wrona (pedagog specjalny; były dyrektor w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, radca ministra i naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych)
18.00 kolacja
Dzień drugi (8 grudnia 2017 r., piątek)
9.00 – 10.30
Dyscyplina finansów publicznych potencjalnym źródłem problemów dyrektora szkoły
dr Andrzej Gorczyński (były dyrektor jednego z biur finansów oświaty w Warszawie, były Mazowiecki Wicekurator Oświaty)
10.30 – 11.00 przerwa
11.00 – 13.00
Tysiąc i jedna zmiana, które mogły ujść uwadze
Andrzej Jasiński (naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych w Gminie Jabłonna, były dyrektor różnego typu szkół)
13.00 obiad