Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
XIII Kongres Prawa Oświatowego

Data i miejsce konferencji

Data: 4-5 grudnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Centrum
Adres: plac Powstańców Warszawy 2

Wiele osób spodziewało się, że wprowadzenie nowego ustroju szkolnego spowoduje ustabilizowanie się sytuacji prawnej w oświacie. Tak się jednak nie stało. Prawodawcy nie tylko modyfikują dotychczasowe przepisy, ale również proponują nowe, często daleko idące. Wielu dyrektorów skarży się, iż nie mają pewności, które przepisy obowiązują, a które już nie.

Pojawiły się także zupełnie nowe wyzwania, które wymagają od osób kierujących oświatą wiedzy prawnej w innych, dotychczas mniej istotnych dziedzinach. W ostatnim czasie zidentyfikowaliśmy trzy takie obszary.

Pierwszym z nich jest zapowiadany tzw. strajk włoski nauczycieli. W jego kontekście rodzi się pytanie - w jakich obszarach osoby protestujące rzeczywiście mogą powstrzymać się od podejmowania pewnych działań lub drobiazgowo egzekwować swoje prawa od pracodawców? W jakich natomiast zaniechanie tych działań naraża nauczyciela (i dyrektora) na odpowiedzialność. Analiza tych zagadnień to tak naprawdę pytanie o prawa pracownicze nauczycieli i zakres ich obowiązków, co samo w sobie jest już warte uwagi.

Drugi problem to relacje szkoły i rodziców. Truizmem obecnie stało się stwierdzenie, że są one coraz częściej napięte. Efektem analizy tego problemu jest z jednej strony książka pt. Rodzice w szkole - jej autor, Antoni Jeżowski, omówi zarówno uprawnienia jak i zadania rodziców. Z drugiej - umiejętność efektywnej i zgodnej z intencjami komunikacji interpersonalnej, którą to kwestią także zajmiemy się szczegółowo w trakcie Kongresu.

Ostatni obszar to pytanie o to czym jest dobro dziecka. Odpowiedź nabiera szczególnego znaczenia w świetle nowelizacji Karty Nauczyciela, w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli (Art 75 ust 2a). Okazuje się, że zagadnienie to zostało już dogłębnie zbadane, a autorka badań, dr hab. Magdalena Arczewska (UW), będzie gościem Kongresu.

Serdecznie zatem zapraszamy na XIII Kongres Prawa Oświatowego pt. Prawne wyzwania w roku szkolnym 2019/2020.

Program

Dzień pierwszy (środa, 4 grudnia 2019 r.)
10.00 – 11.10
Sytuacja prawna wokół strajku w oświacie - indywidualna decyzja a odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela
dr Jerzy Grad (Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach)
11.10 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 12.45
Przegląd obowiązujących przepisów oświatowych i zmian w przepisach cz. I
Bogusława Wojtczak (były doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej [2013 r.]; ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer; wieloletni dyrektor szkoły; egzaminator OKE)
12.45 – 13.05 przerwa kawowa
13.05 – 14.15
Przegląd obowiązujących przepisów oświatowych i zmian w przepisach cz. II
Bogusława Wojtczak (były doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej [2013 r.]; ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer; wieloletni dyrektor szkoły; egzaminator OKE)
14.15 – 15.15 obiad
15.15 – 16.30
Rodzice w szkole. Zadania i uprawnienia cz. I
dr Antoni Jeżowski (ekspert Instytutu Badań w Oświacie, ekspert prawa oświatowego i finansów publicznych, autor m.in. książki pt. Rodzice w szkole)
16.30 – 16.50 przerwa kawowa
16.50 – 18.00
Rodzice w szkole. Zadania i uprawnienia cz. II
dr Antoni Jeżowski (ekspert Instytutu Badań w Oświacie, ekspert prawa oświatowego i finansów publicznych, autor m.in. książki pt. Rodzice w szkole)
18.00 kolacja
Dzień drugi (czwartek, 5 grudnia 2019 r.)
09.00 – 10.30
Czym jest dobro dziecka?
dr hab. Magdalena Arczewska (Instytut Stosowanych Nauk społecznych Uniwersytet Warszawski, członkini zarządu Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych w Polsce)
10.30 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.30
O co Ci chodzi? Jak komunikować się zgodnie z intencjami. Koncepcja F.S Von Thuna w praktyce szkolnej
Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener i coach, autor licznych publikacji i książek z zakresu zarządzania i komunikacji)
12.30 – 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 14.00
O co Ci chodzi? Pułapki na drodze efektywnej komunikacji
Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener i coach, autor licznych publikacji i książek z zakresu zarządzania i komunikacji)
14.00 obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.