Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
XIII Kongres Prawa Oświatowego

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie konferencją. Aby zgłosić swój udział należy wypełnić wszystkie pola poniższego formularza. Niezwykle ważne jest podanie poprawnego adresu e-mail, z którego regularnie Państwo korzystają. Tą drogą będziemy przekazywali wszelkie komunikaty, dodatkowe informacje, a także prześlemy fakturę.

Dane uczestnika

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon kontaktowy
E-mail

Dane odbiorcy (odbiorca to szkoła, przedszkole, inna placówka oświatowa)

Nazwa zakładu pracy
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

Dane nabywcy (nabywca to organ prowadzący posiadający numer NIP lub inny podmiot płacący za szkolenie)

Nazwa
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
NIP

Zgłoszenie

Zgłaszam udział w Kongresie (cena: 570 zł)


Noclegi

 • Noclegi zarezerwowane będą w Hotelu Gromada Centrum (Warszawa, plac Powstańców Warszawy 2)
 • Jeżeli chcieliby Państwo zostać zakwaterowani w pokoju z konkretnym uczestnikiem kongresu prosimy wpisać w poniższym polu Uwagi
  jego imię i nazwisko (np. razem z Anną Kowalskią).

Uwagi

 1. Zapoznałem/Zapoznałam się z warunkami uczestnictwa w konferencji.
 2. Zobowiązuję się dokonać płatności za udział w konferencji przelewem na konto podane w fakturze VAT, która zostanie mi dostarczona listem elektronicznym, przed rozpoczęciem konferencji.
 3. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów uczestnictwa w wypadku:
  • rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż na 5 dni przed rozpoczęciem konferencji,
  • braku dostarczenia pisemnej rezygnacji z udziału w ww. terminie.
 4. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów noclegów w wypadku:
  • rezygnacji z nich w terminie późniejszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem konferencji,
  • braku dostarczenia pisemnej rezygnacji z nich w ww. terminie.
 5. Akceptuję fakt, iż:
  • brak przesłania ww. pisemnej informacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji i będzie skutkował obciążeniem mnie pełną opłatą konferencyjną,
  • przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone wyłącznie listem elektronicznym, przesłanym na podane wyżej adresy e-mail.