VIII Kongres Prawa Oświatowego 

Kongres Prawa Oświatowego

Z dużą przyjemnością zapraszamy na VIII Kongres Prawa Oświatowego, który odbędzie się 4–5 grudnia we Wrocławiu.

Program tegorocznego kongresu jest bogaty i zróżnicowany. Znajdą Państwo w nim zarówno wykłady, jak i część seminaryjną (drugiego dnia) oraz możliwość konsultacji problemów z ekspertami.

 

 • Prawa i obowiązki nauczycieli w sytuacji agresji uczniów
  Jedynie nauczyciel posiadający wiedzę w obszarze profilaktyki agresji, jak i prawnych konsekwencji z niej wynikających, może bezpiecznie oraz skutecznie wypełniać swoje zadania opiekuńcze i wychowawcze.
 • Dostęp do informacji publicznych w szkole
  Rodzice oraz lokalne media są coraz bardziej świadomi swoich praw w zakresie żądania dostępu do informacji. Czy szkoły również są świadome swoich praw i obowiązków?
 • Odpowiedzialność cywilna szkoły i nauczyciela
  Wrześniowa dyskusja o ubezpieczeniach uczniów pokazała, że wiedza nauczycieli w tym zakresie nie jest wystarczająca. W czasie zajęć poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania, kto, od kogo i w jakim trybie może dochodzić roszczeń w sytuacji wypadku w szkole lub innego zdarzenia związanego z jej funkcjonowaniem
 • Wycieczki i turystyka w szkole
  Zmienione w ostatnim czasie przepisy o turystyce sprawiły, że szkoły muszą na nowo zorganizować własny system organizacji wycieczek i wyjść z uczniami poza teren placówki.
 • Współpraca szkoły z sądem rodzinnym
  Sędzia orzekający w sprawach rodzinnych pokaże co może zrobić szkoła, aby w sprawach związanych z nieletnimi postępowania odbywały się sprawnie.
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego
  Zbiorcze, syntetyczne podsumowanie nieprawidłowości zaobserwowanych w szkołach przez wizytatorów Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.
 • Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015
  Były doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej przedstawi najważniejsze zmiany obowiązujące w bieżącym roku szkolnym.

Serdecznie zapraszamy.

Miejsce i data:

Wrocław, 4-5 grudnia 2014 r.
Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy, ul. Kopernika 5

Więcej informacji na kolejnych stronach (menu po lewej).

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl