Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Data i miejsce konferencji

Data: 30.11-02.12.2022
(3 moduły; godz. 17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

XIV Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych odbędzie się w formule zdalnej i będzie obejmowała 3 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie.

Zajęcia odbędą się każdorazowo w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów konferencyjnych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w konferencji to 450 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 190 zł brutto (udział w pojedynczym module).

MODUŁ I (30 listopada 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela świetlicy od 1 września 2022

 • Ocena pracy nauczyciela świetlicy w kontekście nowych przepisów oraz powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym
 • Kryteria oceny pracy nauczyciela świetlicy
 • Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczyciela
 • Warunki, które musi spełnić nauczyciel, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego
 • Zadania nauczyciela i mentora w okresie odbywania przygotowanie do zawodu
 • Przepisy przejściowe

Bogusława Wojtczak (wieloletni dyrektor szkoły, ekspert prawa oświatowego, doradca ministra edukacji (w 2013 r.), wykładowca na studiach zarządzania oświatą,  egzaminator OKE, autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej, komentarzy, analiz, procedur, wzorów oraz książki „Prawo oświaty niepublicznej”, trener i psychoterapeuta Gestalt)

MODUŁ II (1 grudnia 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Skuteczna praca z grupą - interwencje nauczyciela w sytuacji łamania zasad przez uczniów w świetlicy szkolnej

 • Tworzenie i uczenie przestrzegania norm i zasad
 • Skuteczne interwencje nauczyciela w sytuacji łamania zasad przez uczniów
 • Rozmowy indywidualne i praca indywidualna z uczniem
 • Praca nad szkolnym systemem związanym z budowaniem i przestrzeganiem zasad

Tomasz Kołodziejczyk (terapeuta, socjolog, seksuolog, wychowawca, współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje w Poradni Terapii i Leczenia Uzależnień Monar w Łodzi i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie)

MODUŁ III (2 grudnia 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Bez konfliktów się nie da. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w świetlicy szkolnej?

 • Jak reagować na konflikty w zespole? Model dysfunkcji w pracy zespołu
 • Konflikty rozwiązywalne i nierozwiązywalne – koło konfliktów Ch. Moore’a
 • Od unikania do współpracy – pięć styli funkcjonowania w konflikcie
 • Zadaniowe i piętnujące podejście do konfliktów
 • Mediacje i negocjacje oparte na potrzebach
 • Podstawowe narzędzia: technika zamiany stanowisk na potrzeby i oddzielanie ludzi od problemów
 • Techniki mediacyjne: aktywne słuchanie, klaryfikacje, studzenie emocji, pytania pogłębiające
 • Model 5 kroków rozwiązywania konfliktów

Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener biznesu i umiejętności interpersonalnych, coach; autor wielu autorskich programów rozwojowych, w tym projektu „8 filarów mądrego życia”; autor książek: „Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce”, "O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej)

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całej konferencji) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.