Antoni Jeżowski

WYBRANE PUBLIKACJE PO ROKU 2002

Tytuły publikacji książkowych wytłuszczono.

2002 (wyświetl listę)

2003 (wyświetl listę)

2004 (wyświetl listę)

2005 (wyświetl listę)

2006 (wyświetl listę)

2007 (wyświetl listę)

2008 (wyświetl listę)

2009 (wyświetl listę)

2010 (wyświetl listę)

2011 (wyświetl listę)

2012 (wyświetl listę)

2013 (wyświetl listę)

2014 (wyświetl listę)

2015 (wyświetl listę)

2016 (wyświetl listę)

 1. Edukacja przyszłości – Sposób finansowania zadań oświatowych przez Państwo. Konferencja: Edukacja przyszłości. Municipium S.A., Warszawa-Gdańsk
 2. Efektywność wydziałów nauk przyrodniczych i rolniczych a poziom ich finansowania publicznego (recenzja wydawnicza dla Zarządzania Publicznego, Zeszytów Naukowych Instytutu Spraw publicznych Uniwersytety Jagiellońskiego)
 3. Jakość edukacji a jakość kadr nauczycielskich – referat wygłoszony w czasie Ogólnopolskiej Samorządowej Debaty Oświatowej, Warszawa, czerwiec 2016
 4. Kodeks etyki zawodowej nauczycieli – raport z badań – referat wygłoszony podczas konferencji Kształcenie nauczycieli – diagnoza i propozycje zmian. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 24 października 2016 (wraz z prof. Joanną Madalińską-Michalak)
 5. Nowe zarządzanie publiczne w jednostkach samorządu publicznego – perspektywa rachunkowości (recenzja wydawnicza dla Zarządzania Publicznego, Zeszytów Naukowych Instytutu Spraw publicznych Uniwersytety Jagiellońskiego)
 6. Odpowiedzialność dyrektora za finanse szkoły. Dyrektor Szkoły, nr 4(268), s. 28-34
 7. Organizacyjne i finansowe skutki prognozowanych zmian w oświacie – referat wygłoszony podczas X Kongresu Prawa Oświatowego, Warszawa, grudzień 2016
 8. Public expenditure on the realization of selected educational tasks in Dolny Śląsk Province and educational efficiency in 2004-2009, Platform for sharing research papers, San Francisco, California, USA https://www.academia.edu/s/f4dc652355/public-expenditure-on-the-realization-of-selected-educational-tasks-in-dolny-slask-province-and-educational-efficiency-in ;
 9. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz (praca zbiorowa – współautor). C.H. Beck
 10. Wdrożenie systemu planowania finansów w ramach zarządzania procesowego w uczelni publicznej (recenzja wydawnicza dla Zarządzania Publicznego, Zeszytów Naukowych Instytutu Spraw publicznych Uniwersytety Jagiellońskiego)
 11. Wymuszone pożegnanie. Dyrektor Szkoły 12(276) (artykuł)
 12. Zmiany w zasadach udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół i placówek nieprowadzonych przez samorządy terytorialne, w: Szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Regionalna Izba obrachunkowa w Katowicach
 13. Zadania samorządu w dziedzinie oświaty – referat wygłoszony w czasie X Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego: Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego – potrzeba reinterpretacji. Kraków, listopad 2016
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl