Antoni Jeżowski

WYBRANE PUBLIKACJE PO ROKU 2002

Tytuły publikacji książkowych wytłuszczono.

2002 (wyświetl listę)

2003 (wyświetl listę)

2004 (wyświetl listę)

2005 (wyświetl listę)

2006 (wyświetl listę)

2007 (wyświetl listę)

2008 (wyświetl listę)

2009 (wyświetl listę)

2010 (wyświetl listę)

2011 (wyświetl listę)

2012 (wyświetl listę)

2013 (wyświetl listę)

2014 (wyświetl listę)

2015 (wyświetl listę)

2016 (wyświetl listę)

2017 (wyświetl listę)

2018 (wyświetl listę)

  1. Edukacja jako dobro publiczne. Finanse Komunalne 12/2018, ss. 57-73
  2. Etyka i religia jako przedmioty nauczania: konkurencyjność czy komplementarność (współautorka: Joanna Madalińska-Michalak). Forum Oświatowe 30(2), ss. 220-241
  3. Licea ogólnokształcące na Dolnym Śląsku w latach 2014-2017. Zarys problematyki badawczej. Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie, nr 2/2018. PWSZ w Głogowie, ss. 135-153
  4. Planowanie budżetowe, w: K. Jaszczołt [red.]: Analiza systemu zarządzania lokalną oświatą. Wspólne planowanie i monitorowanie postępów. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, ss. 51-85
  5. Przywództwo nauczycieli – przesłanki prawne. W: J. Madalińska-Michalak [red.]: Przywództwo nauczycieli. FRSE, Warszawa, ss. 136-163
  6. Szkolny system oceniania. Dyrektor Szkoły, nr 4(292), s. 28-31
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl