Antoni Jeżowski

WYBRANE PUBLIKACJE PO ROKU 2002

Tytuły publikacji książkowych wytłuszczono.

2002 (wyświetl listę)

2003 (wyświetl listę)

2004 (wyświetl listę)

2005 (wyświetl listę)

2006 (wyświetl listę)

2007 (wyświetl listę)

2008 (wyświetl listę)

2009 (wyświetl listę)

2010 (wyświetl listę)

2011 (wyświetl listę)

2012 (wyświetl listę)

2013 (wyświetl listę)

2014 (wyświetl listę)

2015 (wyświetl listę)

2016 (wyświetl listę)

2017 (wyświetl listę)

  1. Etyka w systemie edukacji w Polsce (wraz z Joanną Madalińską Michalak i Szymonem Więsławem). Wolter Kluwer, ss. 375
  2. Gimnazja w Polsce. Efekty edukacyjne, finanse, organizacja. Wolters Kluwer, ss. 242
  3. Gimnazja w powiecie głogowskim – efektywność organizacyjna i edukacyjna. Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie, nr 1/2017. PWSZ w Głogowie, ss. 107-126
  4. Nowe statuty to nie koniec pracy nad prawem wewnątrzszkolnym. Referat wygłoszony podczas XI Kongresu Prawa Oświatowego, Warszawa 6-7 grudnia 2017
  5. Prawo wewnętrzne szkoły – niezbędne zmiany. Referat wygłoszony podczas IV Kongresu Edukacja a Rozwój, Warszawa 19-20 października
  6. Rola rady rodziców w skutecznym zarządzaniu szkołą publiczną (recenzja wydawnicza dla Zarządzania Publicznego, Zeszytów Naukowych Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytety Jagiellońskiego).
  7. Statut konstytucją szkoły. Instytut Badań w Oświacie, ss. 151
  8. Statut szkoły (od)nowa. Dyrektor Szkoły, nr 8(284), ss. 28-32
  9. Wydatki a efektywność edukacyjna. Referat wygłoszony podczas IV Kongresu Edukacja a Rozwój, Warszawa 19-20 października
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl