Instytut Badań w Oświacie

Oświata jest obszarem o szczególnym znaczeniu. Tu krzyżują się twarde prawa ekonomii z niezwykle subtelnymi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi. To tu właśnie, bardzo wyraźnie ujawniają się różne interesy społeczności lokalnej - uczniów i ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników, władzy samorządowej i państwowej, a  także samych dyrektorów. A wszystko to w sytuacji niezwykle skomplikowanych regulacji prawnych i przy stale malejących (wraz z liczbą uczniów) przychodach.

Wszystko to sprawia, że kierowanie oświatą, zarówno na poziomie szkoły lub placówki oświatowej, jak i całej jednostki samorządu terytorialnego, wymaga rozległej wiedzy, licznych umiejętności i wielkiego wyczucia. W oświacie nie ma bowiem prostego kryterium sukcesu, jakim w przedsiębiorstwach jest zysk a każdy, kto odpowiada za placówkę, musi sam stawiać sobie zadania do zrealizowania.

Dyrektor szkoły jest zwykle pracodawcą kilkudziesięciu osób i kieruje organizacją o rocznym budżecie kilku milionów złotych. To już naprawdę spora firma. W biznesie kierowałby nią pewnie kilkuosobowy zarząd o ściśle podzielonych kompetencjach. natomiast dyrektor szkoły jest sam i stale musi doskonalić się w bardzo wielu dziedzinach.

Również nauczyciele, pełniąc niezwykle ważną społecznie funkcję, potrzebują stałego doskonalenia swoich umiejętności. W praktyce nierzadko okazuje się, że nawet świetnie przygotowany merytorycznie i pełen entuzjazmu kandydat na nauczyciela szybko zniechęca się do pracy w konfrontacji z tzw. sferą niedydaktyczną. A przecież prowadzenie spotkań z rodzicami, radzenie sobie ze stresem, oddziaływanie wychowawcze na uczniów to umiejętności, które można nabyć w drodze ćwiczeń!

Dostrzegając i doceniając ogrom Państwa problemów, postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i stworzyć niezależne centrum wiedzy oświatowej, oferujące doskonalenie w zakresie zarządzania oświatą oraz rozwoju zawodowego nauczycieli. 

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, która obejmuje:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00, 500 039 695 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl