Oferta Instytutu Badań w Oświacie
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ośrodek szkoleniowy

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl