Sieci współpracy dyrektorów
i przedstawicieli organów prowadzących szkoły

Realizowany w poprzednich latach projekt: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół pokazał wiele dobrych efektów działań w ramach sieci współpracy dyrektorów i nauczycieli. Nawiązując od tych doświadczeń proponujemy Państwu utworzenie sieci współpracy dla osób zajmujących się oświatą w organach prowadzących szkoły.

Co to jest sieć współpracy?

Sieć współpracy to grupa kilkunastu osób, które chcą regularnie spotykać się w celu wspólnego rozwijania kompetencji zawodowych. Uczestnikami sieci mogą być zarówno dyrektorzy z jednego organu prowadzącego, jak i z różnych regionów. Ważne jest jedynie to, aby członkowie sieci chcieli razem doskonalić swój warsztat pracy.

Jak przebiega praca sieci?

Członkowie sieci spotykają się regularnie (co około 2 miesiące) na warsztatach poświęconych wybranym problemom. Każde spotkanie prowadzone będzie przez eksperta z Instytutu Badań w Oświacie. Tematyka dwóch pierwszych spotkań ustalona zostanie przez nasz Instytut. Pierwsze poświęcone będzie umiejętnościom komunikacyjnym, drugie – aktualnym problemom prawnym. Tematy kolejnych spotkań ustalone zostaną w porozumieniu z uczestnikami sieci.

Dlaczego taka forma?

  • Nieformalne, moderowane spotkania są bardzo skuteczną formą uczenia się profesjonalistów. Czerpią oni nie tylko z wiedzy i doświadczenia prowadzącego, ale również innych uczestników.
  • Utworzenie względnie stałej grupy osób o podobnych doświadczeniach sprawia, że efektywniej wykorzystywany jest czas w trakcie samych warsztatów, a także tworzy się automatycznie platforma do wymiany informacji między spotkaniami.
  • Praca w grupach osób zamieszkałych daleko od siebie pozwala na konfrontowanie doświadczeń z praktyką w innych regionach. Natomiast, praca grupy osób np. z jednego organu prowadzącego pozwala na wspólne rozwiązywanie problemów danego środowiska.

Kogo zapraszamy?

Proponujemy dwa rodzaje sieci:

  • dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły (np. wójtów, burmistrzów, naczelników wydziałów oświaty, dyrektorów zespołów obsługi)

Finansowanie

Praca sieci finansowana jest przez jej uczestników, którzy mogą skorzystać w tym celu ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl