Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
 RODO w Oświacie. Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian od maja 2018 r.

RODO w Oświacie. Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian od maja 2018 r.

Data: 8 maja 2018 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum
Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2

Już niebawem wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych (RODO). Zastąpi ono dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych i będzie stosowane bezpośrednio w polskim systemie prawnym od 25 maja 2018 roku.

Unijne rozporządzenie przewiduje m.in.:

 • nowe obowiązki Administratorów Danych
 • wprowadzenie obowiązku posiadania Inspektora Ochrony Danych m.in. w podmiotach publicznych
 • nowy, rozszerzony obowiązek informacyjny
 • obowiązek zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego
 • kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia oraz odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody majątkowe oraz niemajątkowe wynikające z nieprzestrzegania przepisów RODO

Celem konferencji jest:

 • uzyskanie wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych w oświacie
 • otrzymanie wskazówek pozwalających na prawidłową realizację nowych obowiązków
 • zaznajomienie uczestników z potencjalnymi ryzykami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w jednostkach oświaty

Adresatami konferencji są przede wszystkim:

 • dyrektorzy i nauczyciele szkół/przedszkoli/placówek oświatowych
 • naczelnicy wydziałów oświaty w samorządach
 • wizytatorzy kuratoriów oświaty

Prowadzący - Monika Domino-Wolańczyk:

 • ekspert Komisji ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (powołanej przy GIODO)
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji wpisany do rejestru GIODO
 • biegły sądowy z zakresu ochrony danych osobowych
 • prelegent konferencji oraz paneli dyskusyjnych dotyczących tematyki ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej
 • doświadczony trener i wykładowca szkoleń z zakresu ochrony informacji, posiadający praktykę we wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych wg RODO oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • od wielu lat doradza podmiotom administracji publicznej oraz przedsiębiorcom w zakresie ochrony danych osobowych
 • certyfikowany audytor wewnętrzny oraz audytor wiodący normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001
 • członek Rady Fundacji im. Józefa Wybickiego

Program

8 maja 2018 r. (wtorek)
10.00 – 12.00
RODO w oświacie (cz. I):
 • Aktualne podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • Nowe obowiązki Administratorów Danych na gruncie RODO
 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą
 • Inspektor ochrony danych – status i zadania
12.00 – 12.30 przerwa
12.30 – 14.30
RODO w oświacie (cz. II):
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych w jednostce oświatowej
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w jednostce oświatowej oraz przykłady dobrych praktyk w tym zakresie
 • Nowy organ nadzorczy
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych
 • Pytania i odpowiedzi/dyskusja/konsultacje z prowadzącym