Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
 Rodzice w szkole - konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli/placówek oświatowych

Rodzice w szkole - konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli/placówek oświatowych

Data: 2 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum
Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2

UWAGA! W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ W OŚWIACIE KONFERENCJA NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. O NOWYM TERMINIE POINFORMUJEMY WKRÓTCE.

W wielu szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych wyraźnie widoczny jest konflikt pomiędzy nimi a rodzicami. Nauczyciele twierdzą, że rodzice są roszczeniowi, czasami mało kulturalni, nie szanują ich pracy, nie interesują się swoimi dziećmi, nie wywiązując się ze swoich obowiązków, żądają niemożliwego.

W tym samym czasie rodzice narzekają, że szkoła i nauczyciele źle pracują, potrafią jedynie narzekać i nie radzą sobie z najprostszymi problemami.

Co może i co powinna zrobić szkoła/przedszkole/placówka oświatowa w sytuacji, gdy z jednej strony rosną w siłę ruchy mające zapewnić rodzicom większy wpływ na przebieg procesu nauczania, z drugiej wiele inicjatyw szkół spotyka się z życzliwym... milczeniem rodziców?

W trakcie konferencji spróbujemy pokazać socjologiczny obraz współczesnych rodziców oraz zastanowić się jak działać w codziennej praktyce, aby skutecznie funkcjonować na dwóch płaszczyznach:

  • zapewniając prawne bezpieczeństwo sobie i nauczycielom (poprzez świadome korzystanie z przepisów prawa),
  • prawidłowo identyfikować oczekiwania i trafnie odpowiedać na potrzeby otoczenia.

Tematyka konferencji będzie zatem merytoryczna i niezwykle praktyczna. Szczegółowy program i harmonogram znajdą Państwo poniżej.

Program

Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.
10.00 – 11.00
Kim są rodzice uczniów? – okiem socjologa
Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW (socjolog, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2005-2008 dyrektor ds. nauki i badań Instytutu Socjologii UW; w latach 2008-2012 prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW)
11.00 – 12.00
Rodzice, ich prawa, uprawnienia i obowiązki w ustawie o systemie oświaty
Antoni Jeżowski, prof PWSZ w Głogowie (doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie; ekspert Instytutu Badań w Oświacie; autor ponad 250 artykułów oraz kilkunastu książek i broszur z zakresu finansów publicznych i zarządzania oświatą
12.00 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 14.00
Postępowanie skargowe - prawa rodziców, obowiązki dyrektora i organów nadzoru, odpowiedzialność nauczycieli i innych pracowników szkoły
Jerzy Grad (Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006; dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00 – 17.00
Współpraca? Konflikt? Jak rozmawiać z rodzicem ucznia
Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania i komunikacji; współprowadzi autorską Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.