Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
II Krajowa Konferencja Szkół Specjalnych

II Krajowa Konferencja Szkół Specjalnych

Data: 26 marca 2018 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum
Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2

Już po raz drugi zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone codziennemu funkcjonowaniu szkół specjalnych. Tegoroczny program konferencji został stworzony w oparciu o potrzeby zarówno dyrektora szkoły, jak i uczniów oraz nauczycieli:

 • Dyrektorom proponujemy powrót do problemów organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Chociaż od wejścia w życie nowych przepisów minęło już trochę czasu, to regulacje te w dalszym ciągu budzą wątpliwości i nie wszystkie szkoły właściwie je stosują. Sytuacja ta naraża dyrektorów na poważne konsekwencje. Zostaną także szczegółowo omówione zmiany planowane przez MEN w niedalekiej przyszłości.
 • Z myślą o potrzebach uczniów sędzia sądu cywilnego omówi obowiązki szkoły/placówki z tytułu opieki nad małoletnim. Jaki jest zakres odpowiedzialności szkoły i nauczycieli? Kto odpowieda za szkody wyrządzone przez ucznia? Jakie konsekwencje powstają w sytuacji niedopełnienia opieki i wypadku, w którym poszkodowany jest uczeń/wychowanek?
 • Ostatnia część konferencji to refleksja nad dobrostanem nauczycieli. Praca w szkole, a szczególnie w szkole lub placówce specjalnej, wiąże się z dużym stresem. Jak sobie z nim radzić? Jak zatroszczyć się o komfort psychiczny swój i podwładnych? Jak zminimalizować ryzyko wypalenia zawodowego? Na wszystkie te pytania odpowie psycholog, certyfikowany trener i coach, który od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników oświaty, a także dla kadr zarządzających dużymi firmami.

Program

26 marca 2018 r. (poniedziałek)
10.00 – 12.00
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w praktyce
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w praktyce:
  • formy pomocy p-p udzielanej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom
  • obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy p-p
  • dokumentowanie udzielanej pomocy p-p
  • zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie kształcenia specjalnego
  • rodzaje zajęć rewalidacyjnych
  • opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w organizacji przedszkoli i szkół:
  • opracowanie arkusza organizacji
  • tworzenia oddziałów
  • nazwa przedszkola/szkoły
Joanna Wrona (wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych; nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty; ekspert prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w latach 2008–2015 współautorka zmian w przepisach prawa dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami; współtwórca oraz recenzent wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej; obecnie wicedyrektor szkoły specjalnej)
12.00 – 12.20 przerwa
12.20 – 14.20
Odpowiedzialność szkoły z tytułu opieki nad małoletnim
 • Zakres obowiązku pieczy nauczyciela nad osobą małoletnią, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez małoletniego innym osobom pozostającym pod opieką nauczyciela
 • Możliwość i zakres roszczeń regresowych gminy względem nauczyciela za szkodę doznaną przez podopiecznego (a naprawioną przez gminę)
 • Odpowiedzialność małoletniego/rodziców małoletniego za wyrządzoną szkodę (innym małoletnim lub w mieniu placówki, która była zobowiązana do sprawowania nad nim pieczy)
Katarzyna Mialik-Antczak (sędzia Sądu Rejonowego we Wrocławiu, przewodnicząca Wydziału VI Cywilnego; posiada piętnastoletni staż orzeczniczy; specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania cywilnego)
14.20 – 15.00 obiad
15.00 – 17.00
Nie taki stres straszny. Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem w pracy
 • Czyj jest stres i jak działa?
 • Wewnętrzne gremliny – przekonania, które zwiększają poziom stresu
 • Cztery sposoby na zmianę negatywnych przekonań
 • Skuteczna relaksacja – jak to robić?
 • Jak zarządzać czasem, żeby mieć go więcej dla siebie?
 • Codzienne sposoby redukcji stresu i ryzyka wypalenia zawodowego
Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania i komunikacji; współprowadzi autorską szkołę trenerów – Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.