Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
X Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

X Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Data: 16 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Warszawa, Biblioteka Narodowa
Adres: Al. Niepodległości 213

Już po raz dziesiąty mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Krajową Konferencję Wychowawców Świetlic Szkolnych. W tym roku proponujemy trzy wykłady dotykające niezwykle praktycznych problemów:

  • Jak słyszeć to co uczeń mówi naprawdę? Jak aktywnie słuchać innych (nie tylko uczniów)?
  • Jak włączyć uczniów przebywających w świetlicy w pracę na rzecz społeczności lokalnej, a także w proces współdecydowania o sobie? Jak towarzyszyć uczniom w ich osobistym rozwoju?
  • Kiedy zaczyna się i kończy odpowiedzialność nauczyciela świetlicy za bezpieczeństwo dziecka? Czy mamy obowiązek reagować na przejawy agresji dziecka? Czy mamy prawo się bronić? Czy prawo nas chroni przed agresją dziecka/rodzica? Jaka jest etyczna strona pracy nauczyciela w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej? Jaka jest w praktyce odpowiedzialność karna, cywilna i dyscyplinarna nauczycieli w świetlicy?

Program

16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
10.00 – 12.00
Przecież nie o to mi chodziło! Jak komunikować się zgodnie z intencjami. Koncepcja F.S Von Thuna w praktyce szkolnej
Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania i komunikacji; współprowadzi autorską szkołę trenerów – Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB)
12.00 – 12.30 przerwa
12.30 – 14.00
Działania świetlicy szkolnej na rzecz środowiska lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego
dr Rafał Opulski (dr nauk społecznych, nauczyciel, wykładowca, trener, Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży „Szansa”)
14.00 – 14.45 obiad
14.45 – 16.45
Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela świetlicy
dr Jerzy Grad (Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006; ekspert oraz autor wielu publikacji w zakresie prawnych aspektów pracy i odpowiedzialności nauczycieli; kierownik Pracowni Zarzadzania i Analiz Oświatowych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.