Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
XI Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

XI Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Data: 25 marca 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada
Adres: plac Powstańców Warszawy 2

Serdecznie zapraszamy na XI już edycję konferencji dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych. W tym roku chcielibyśmy skoncentrować się na wybranych aspektach relacji międzyludzkich w otoczeniu świetlicy szkolnej. Będziemy mówili m. in. o:

 • relacjach pomiędzy nauczycielem i rodzicem, czyli m.in. o skutecznych metodach radzenia sobie z przekazywaniem rodzicom informacji o problemach z ich dziećmi,
 • relacjach pomiędzy uczniami, czyli o tym jak maksymalnie ograniczyć skalę agresywnych zachowań grupowych.

Jak zwykle przyjrzymy się także aktualnym problemom prawnym - tym razem proponujemy "odczarowanie" kwestii RODO i ochrony danych osobowych w pracy świetlicy. Prowadzący pokaże nie tylko co należy zrobić, by spełnić wymagania prawne, ale także jakie mity wiążą się z nowymi przepisami.

Tematyka konferencji będzie zatem merytoryczna i niezwykle praktyczna. Szczegółowy program i harmonogram znajdą Państwo poniżej.

Program

25 marca 2019 r. (poniedziałek)
10.00 – 12.00
Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia?
 • strategie radzenia sobie w relacjach z rodzicami przez szkołę
 • pozycja komunikacyjna w relacji z rodzicem i jej konsekwencje dla współpracy
 • 6 zasad którymi charakteryzuje się dobrze prowadzona rozmowa o trudnościach z dzieckiem
 • asertywne ramy relacyjne w komunikacji z rodzicem
 • pole minowe konsultacji z rodzicami
 • standard postępowania przez nauczycieli wobec rodziców zapobiegający zaognieniu sytuacji trudnych

Paweł Pienkiewicz (psycholog, trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty, terapeuta rodzinny, były dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli)

12.00 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 14.00
RODO - ochrona danych osobowych w pracy świetlicy szkolnej
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w świetlicy
 • proces rekrutacyjny do świetlicy w świetle przepisów RODO
 • przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji świetlicy szkolnej
 • udostępnianie danych osobowych (w tym wizerunku) uczniów w działalności świetlicy szkolnej
 • pytania i odpowiedzi

Wieloletni dyrektor szkoły, ekspert prawa oświatowego, trener szkoleń z zakresu zarządzania oświatą, statutów szkół, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, kontroli zarządczej, SIO i finansów publicznych

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00 – 17.00
Przemoc i mobbing w szkole – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole/świetlicy

Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania i komunikacji; współprowadzi autorską Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.