VIII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongresy

Spotykamy się z Państwem już od ośmiu lat, a w tym roku chcemy zaproponować trzy wykłady, których wspólną cechą jest koncentracja na realnych problemach wielu szkolnych świetlic.

Pierwszy z nich wygłosi znany Państwu Paweł Pienkiewicz (psycholog szkolny, trener, terapeuta rodzinny), który pokaże jak w praktyce budować autorytet nauczyciela (nie tylko świetlicy), by stale podnosić prestiż zawodu, a w konsekwencji kreować własny, pozytywny wizerunek (nie tylko w oczach uczniów). Problem traktowania świetlic jako "gorszego" miejsca w szkole dotyka niestety wielu nauczycieli-wychowawców.

Drugi wykład będzie smakowity. Nasze zaproszenie przyjął pan Adam Kozanecki - doskonale znany wszystkim, którzy oglądali program MasterChef - uczestnik tegorocznego finału. Co ważne, był on nauczycielem nauczania początkowego, a obecnie promuje zdrowe, ładne i proste jedzenie. Zna więc zarówno specyfikę szkoły, jak i najgłębsze tajniki gotowania. W czasie zajęć pokaże jak bez specjalnego wysiłku można w świetlicy "zarazić" uczniów pasją gotowania i zachęcić do zdrowego odżywiania się.

Ostatni wykład poświęcony będzie prawnym aspektom organizacji w szkole opieki nad małoletnim. Będzie m. in. mowa o tym od kiedy wychowawca świetlicy "przejmuje" odpowiedzialność za dziecko i do kiedy ją sprawuje, jak zorganizować pobyt w świetlicy uczniów zwalnianych z zajęć WF, nieuczęszczających na religię, dojeżdżających do szkoły gminnymi autobusami itp. Powyższe kwestie przedstawi pani Bogusława Wojtczak - były doradca Ministra Edukacji Narodowej.

Miejsca i terminy

Podobnie jak w ubiegłym roku, aby ułatwić Państwu udział w konferencji oraz obniżyć koszty związane z dojazdem i noclegami, tegoroczna edycja odbędzie się w dwóch poniższych terminach i miejscach.

Zapraszamy więc serdecznie:

 • 7 kwietnia 2016 r. do Warszawy
  (Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213),
 • 14 kwietnia 2016 r. do Wrocławia
  (Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, ul. Kopernika 5).

 

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych
i na zlecenie organów prowadzących

 • Nowe statuty - nowe wyzwania dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych
 • Zmiany w zakresie kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących w związku ze zmianą ustroju szkolnego
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Budowanie zespołu. Praca w zespole jako podstawowy warunek osiągania sukcesu pedagogicznego
 • Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej
 • Depresja jest bolesna - jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z absencja uczniów?
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Kinoterapia - wykorzystanie filmów fabularnych na lekcjach wychowawczych
 • Komunikacja w szkole w kontekście Analizy Transakcyjnej. Gry psychologiczne uczniów, nauczycieli i rodziców
 • Marketingowe spojrzenie na szkołę ,czli promocja szkoły, budowanie wizerunku,co wpływa na nabór
 • Motywowanie uczniów do nauki
 • Neurodydaktyka - wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Nowoczesne media - co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej
 • Ocenianie kształtujące
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela, czyli co zrobić aby uniknąć kłopotów?
 • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły/placówki oświatowej wobec agresji uczniów
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
 • Przemoc i mobbing w szkole – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
 • Psychologiczne aspekty pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniem – cudzoziemcem w klasie mieszanej. Problemy, wyzwania, praktyczne rozwiązania
 • Reforma oświaty w kontekście szkół integracyjnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne
 • Samookaleczania i zachowania samobójcze - młodzieżowa moda czy wołanie o pomoc ? Rozpoznanie zagrożeń i sposoby wsparcia
 • Świadoma komunikacja w szkole - jak się komunikować by osiągnąć cele
 • Trudny rodzic w szkole – jak zamienić walkę we współpracę
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli i stresowi w pracy
 • Zastosowanie technik behawioralnych w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu
 • Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl