VIII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongresy

Spotykamy się z Państwem już od ośmiu lat, a w tym roku chcemy zaproponować trzy wykłady, których wspólną cechą jest koncentracja na realnych problemach wielu szkolnych świetlic.

Pierwszy z nich wygłosi znany Państwu Paweł Pienkiewicz (psycholog szkolny, trener, terapeuta rodzinny), który pokaże jak w praktyce budować autorytet nauczyciela (nie tylko świetlicy), by stale podnosić prestiż zawodu, a w konsekwencji kreować własny, pozytywny wizerunek (nie tylko w oczach uczniów). Problem traktowania świetlic jako "gorszego" miejsca w szkole dotyka niestety wielu nauczycieli-wychowawców.

Drugi wykład będzie smakowity. Nasze zaproszenie przyjął pan Adam Kozanecki - doskonale znany wszystkim, którzy oglądali program MasterChef - uczestnik tegorocznego finału. Co ważne, był on nauczycielem nauczania początkowego, a obecnie promuje zdrowe, ładne i proste jedzenie. Zna więc zarówno specyfikę szkoły, jak i najgłębsze tajniki gotowania. W czasie zajęć pokaże jak bez specjalnego wysiłku można w świetlicy "zarazić" uczniów pasją gotowania i zachęcić do zdrowego odżywiania się.

Ostatni wykład poświęcony będzie prawnym aspektom organizacji w szkole opieki nad małoletnim. Będzie m. in. mowa o tym od kiedy wychowawca świetlicy "przejmuje" odpowiedzialność za dziecko i do kiedy ją sprawuje, jak zorganizować pobyt w świetlicy uczniów zwalnianych z zajęć WF, nieuczęszczających na religię, dojeżdżających do szkoły gminnymi autobusami itp. Powyższe kwestie przedstawi pani Bogusława Wojtczak - były doradca Ministra Edukacji Narodowej.

Miejsca i terminy

Podobnie jak w ubiegłym roku, aby ułatwić Państwu udział w konferencji oraz obniżyć koszty związane z dojazdem i noclegami, tegoroczna edycja odbędzie się w dwóch poniższych terminach i miejscach.

Zapraszamy więc serdecznie:

  • 7 kwietnia 2016 r. do Warszawy
    (Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213),
  • 14 kwietnia 2016 r. do Wrocławia
    (Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, ul. Kopernika 5).

 

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

  • Praca z uczniem zagrożonym wykluczeniem
  • Zmiany w kształceniu zawodowym we wszystkich typach szkół i placówek zawodowych
  • Kształcenie specjalne - pytania i wątpliwości po wdrożeniu reformy oświaty
  • Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia?
  • Nowe ramowe plany nauczania w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia
  • „Stres poligonowy” w pracy dyrektora szkoły, czyli jak skutecznie zarządzać własnym stresem (m.in. w sytuacji kryzysowej)
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
  • Skuteczność dydaktyczna nauczyciela, czyli jak się inspirować i rozbudzić na nowo pasję nauczania
  • Organizacja zajęć, imprez , wycieczek i wyjść grupowych w nowym roku szkolnym oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów
  • Zmiany w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019 (w tym m. in.: ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy)
  • Uczeń trudny czy zagubiony nauczyciel? Na czym bazować, jak planować działania wychowawcze, gdzie szukać wsparcia, jak rozwiązywać problemy?
  • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci
  • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
  • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
  • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
  • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl