Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce szkolenia

Data:
25.09.2023 (17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

Przemoc w rodzinie czy przemoc domowa? Obowiązujące od sierpnia br. zmiany w przepisach dotyczących udzielania pomocy dzieciom dotkniętym przemocą i ich konsekwencje prawne oraz psycho-pedagogiczne dla oświaty

Zajęcia odbędą się w godz. 17.00-19.00, na platformie Zoom, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do szkolenia, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 230 zł brutto.

Sebastian Korecki

 • emerytowany policjant z 26 letnim stażem pracy
 • od wielu lat współpracuje z szkołami jako koordynator ds. nieletnich i patologii
 • psycholog pracujący w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkolach i żłobku
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • prawnik
 • dyplomowany wykładowca
 • prowadzi szkolenia w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości małoletnich
 • psycholog interwencyjny w zakresie sytuacji kryzysowych

25.09.2023 (w godz. 17.00-19.00)

Przemoc w rodzinie czy przemoc domowa? Obowiązujące od sierpnia br. zmiany w przepisach dotyczących udzielania pomocy dzieciom dotkniętym przemocą i ich konsekwencje prawne oraz psycho-pedagogiczne dla oświaty

 • Przemoc rodzinna w aspekcie psychologicznym i socjologicznym
 • Najnowsze zmiany w regulacjach prawnych dotyczących rozumienia przemocy rodzinnej jako przemocy domowej
 • Konsekwencje proceduralne ww. zmian w oświacie w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka
 • Praktyczne zadania w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.