Terminarz szkoleń otwartych

Jak komunikować się w sytuacji napięć i konfliktów? - WARSZTATY; 2 DNI

Cele szkolenia

 • W polskich szkołach nigdy już nie będzie tak jak dawniej. Przed nami rozmowy o tym, co się działo i o tym, co dalej. Również o tym, co łączy i co dzieli. W nowych warunkach szczególnym wyzwaniem jest umiejętność komunikacji, życzliwość, zrozumienie dla odmiennych opinii. Sytuacja konfliktu i zróżnicowania wewnątrz zespołów nie jest nowa. W ramach 2 dniowych warsztatów proponujemy pogłębione, gotowe, praktyczne rozwiązania - metody, które pomogą dyrektorom utrzymać dobre wzajemne relacje w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych
 • Przed szkołami stoi zatem wyzwanie: trzeba wrócić do pracy, rozmawiać z uczniami i rodzicami o tym co już się stało, a przede wszystkim, co czeka nas w przyszłości. W wielu sytuacjach zapewne nie będą to łatwe rozmowy… Zmieniły się bowiem nie tylko szkoły, ale również rodzice i uczniowie
Podobne szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Szczególnie polecamy szkolenie: Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością? Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Program

 • Wspierający monolog wewnętrzny – jak budować wewnętrzny system przekonań odporny na niekonstruktywną krytykę
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – kryzysy, konflikty, ataki
 • Ja jestem OK. i ty jesteś OK. – asertywne komunikowanie różnic
 • Elementy zarządzania konfliktem
 • Studzenie emocji i docieranie do sedna problemów
 • Asertywne reagowanie na sytuacje trudne
 • Konsultacje/prezentacja dobrych praktyk/wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Prowadzący

 • Dawid Bałutowski - psycholog, certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty, a także przedstawicieli biznesu; specjalista z zakresu komunikacji, zarządzania konfliktem, mediacji i facylitacji; koordynator programu Mediacje Szkolne realizowanego na terenie Krakowa; prowadził szereg szkoleń z zakresu mediacji szkolnych i rozwiązywania konfliktów w szkołach dla studentów, młodzieży, nauczycieli, psychologów i pedagogów na terenie całej Polski oraz koordynował powstawanie Punktów Mediacji Szkolnych; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania i komunikacji; współprowadzi autorską Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Kraków
miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie
4-5 czerwca 2019
9:00-16:00
750 zł brutto
750 zł netto
Wypełnij formularz
Katowice
miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie
6-7 czerwca 2019
9:00-16:00
750 zł brutto
750 zł netto
Wypełnij formularz
Warszawa
miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie
13-14 czerwca 2019
9:00-16:00
750 zł brutto
750 zł netto
Wypełnij formularz

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek (przerwy kawowe oraz obiady)

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:


 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl