Terminarz szkoleń otwartych

Zarządzanie procesem edukacji z uwzględnieniem zmian w przepisach o nadzorze pedagogicznym

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Wrocław, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 28 listopada 2017, 10:00-15:00

Cena: 290 zł (290 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej nad procesami nauczania i uczenia się w świetle zmian w prawie oświatowym
Poniższe szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Program szkolenia

 • Zmiany w przepisach o nadzorze pedagogicznym wprowadzone: art. – 55-59 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59, zm. poz . 949); rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 r. poz. 1658 ); rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 r. poz. 1611)
 • Analiza porównawcza przepisów, następstwa zmian
 • Zarządzanie procesami edukacyjnymi w szkole – wybrane zagadnienia związane ze zmianą przepisów prawa w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itp.
 • Plan nadzoru a wymagania państwa. Czy potrzebna jest nam koncepcja pracy szkoły i jej rozwoju? Na czym skupić się wypełniając zadania nadzorcze?
 • Formy sprawowania nadzoru pedagogicznego – ich dobór do potrzeb, jak wyznaczać problemy, co obserwować, co monitorować, a co kontrolować, jakie obszary poddać ewaluacji?
 • Wyznaczanie celów rozwojowych dla zespołów i pojedynczych nauczycieli z wykorzystaniem wyników i wniosków z ewaluacji, kontroli i badań wyników nauczania
 • Zarządzanie wiedzą – formy i wymiany wiedzy i doświadczeń w zespołach nauczycieli
 • Dyskusja, pytania i odpowiedzi/konsultacje z wykładowcą/prezentacja dobrych praktyk/wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Prowadzący

 • Elżbieta Walkowiak - były Wielkopolski Kurator Oświaty; nauczycielka; dyrektor szkoły; edukator z zakresu zarządzania i przywództwa w oświacie; prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na UAM i w Collegium Da Vinci w Poznaniu

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl