Terminarz szkoleń otwartych

Ochrona danych osobowych w szkole z uwzględnieniem zmian od maja 2018 r. (RODO)

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Gdańsk, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 12 kwietnia 2018, 10:00-15:00

Cena: 290 zł (290 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Nabycie/uaktualnienie wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych w 2018 r.
 • Poznanie sposobów szacowania ryzyka i jego skutków w przypadku utraty danych osobowych
 • Nabycie kompetencji w zakresie stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia UE (RODO)
Poniższe szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • pracownicy administracji oświatowej
 • przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Program

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych w szkole
 • Obowiązki nauczycieli przetwarzających dane osobowe uczniów, rodziców i innych osób
 • Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w szkole
 • Obowiązki szkoły wynikające z rozporządzenia UE (RODO)
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w szkole (wymagania ustawowe)
 • Kontrole przetwarzania danych osobowych
 • Inspektor ochrony danych osobowych w szkole zamiast ABI
 • Dyskusja, pytania i odpowiedzi/konsultacje z wykładowcą/prezentacja dobrych praktyk/wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Prowadzący

 • Mariusz Bochenek - wieloletni dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, konsultant oraz ekspert w projektach systemowych MEN i ORE, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO); w latach 2005-2018 przeprowadził (na zlecenie Instytutu Badań w Oświacie): ok. 80 szkoleń w powyższym i zbliżonym zakresie tematycznym (ok. 400 godzin zajęć dla kadry oświatowej, rad pedagogicznych, na zlecenie organów prowadzących szkoły/placówki oświatowe oraz w ramach grantów edukacyjnych Kuratorów Oświaty)

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl