Terminarz szkoleń otwartych

Ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy - zmiany w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Wrocław, Hotel Boutique, ul. Kwiska 1/3

Termin: 20 września 2018, 09:00-14:00

Cena: 330 zł (330 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z obowiązującymi od 1 września 2018 r. przepisami dotyczącymi oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego
 • Przygotowanie do wdrożenia nowych zasad oceny pracy nauczyciela i prowadzonej dokumentacji
 • Opracowanie regulaminu oceny pracy, w tym wskaźników do obowiązujących kryteriów
 • Analiza przepisów prawa pod kątem zadań oraz obowiązków dyrektora, nauczyciela i opiekuna stażu w związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi awansu zawodowego
 • Omówienie regulacji obowiązujących w okresie przejściowym
Poniższe szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • pracownicy administracji oświatowej
 • przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Program

 • Zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela i dyrektora:
  • tok postępowania przy dokonywaniu oceny
  • wymagane opinie
  • kryteria ogólne i szczegółowe
  • tworzenie regulaminu zwierającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela
  • obowiązujące terminy
  • procedura odwoławcza od oceny
 • Zmiany w zakresie awansu zawodowego:
  • zadania dyrektora, nauczyciela, opiekuna stażu, w tym obowiązujące terminy
  • zmiany dotyczące między innymi: czasu trwania awansu, okresów pomiędzy zakończeniem a rozpoczęciem awansu na kolejny stopień, składu komisji, zadań opiekuna stażu
  • ocena pracy zawierająca ocenę za okres stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
  • okres przejściowy

Prowadzący

 • Bogusława Wojtczak - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (w 2013 r.); egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; wieloletni dyrektor szkoły; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN); trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty; trener i psychoterapeuta Gestalt; ekspert prawa oświatowego w LEX Wolters Kluwer; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty;wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl