Terminarz szkoleń otwartych

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole (szkolenie dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych)

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Warszawa, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 25 stycznia 2019, 10:00-14:00

Cena: 330 zł (330 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Wsparcie dyrektorów szkół/placówek oświatowych w planowaniu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych
 • Po szkoleniu uczestnicy będą: wiedzieli czym są kompetencje kluczowe i jakie jest ich znaczenie; potrafili określić, jakie mierniki przypisać można do danej kompetencji; potrafili opisać wskaźniki, po których można stwierdzić, czy na danej lekcji określona kompetencja jest kształtowana; przygotowani do zaplanowania nadzoru pedagogicznego pod kątem kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych
Podobne szkolenie (odpowiednio zmodyfikowane) może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Program

 • Istota i rodzaje kompetencji kluczowych
 • Podstawa programowa a kompetencje kluczowe
 • Dobór przez uczestników odpowiednich mierników do poszczególnych kompetencji
 • Wypracowanie przez uczestników opisu działań na lekcji, wskazujących na kształtowanie kompetencji kluczowych (wskaźniki)
 • Dokonanie oceny przez poszczególne zespoły, jak wykorzystać wypracowane wskaźniki we własnej pracy – w arkuszach obserwacji lekcji, planowaniu monitorowania pracy nauczycieli oraz wsparciu nauczycieli
 • Konsultacje/prezentacja dobrych praktyk/wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Prowadzący

 • Przemysław Wantuch - wieloletni dyrektor szkoły, dyrektor wydziału edukacji w samorządzie, ekspert Związku Powiatów Polskich, ekspert ORE, wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl