Terminarz szkoleń otwartych

Zmiany w kształceniu zawodowym we wszystkich typach szkół i placówek zawodowych

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Szczecin, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 8 marca 2019, 9:00-14:00

Cena: 330 zł (330 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe do wdrożenia (od 1 września 2019 r.) zmian w organizacji i funkcjonowaniu wszystkich typów szkół zawodowych
Podobne szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy szkolenia praktycznego szkół oraz placówek prowadzących kształcenie zawodowe
 • przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe

Program

 • Funkcjonowanie od 1 września 2019 r. szkół prowadzących kształcenie zawodowe:
  • nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach
  • zmiany w zakresie klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy: obowiązkowy egzamin zawodowy
  • możliwość uzyskiwania przez uczniów dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych
  • podręczniki do kształcenia w zawodzie
  • modyfikacja warunków uruchamia przez szkołę kształcenia w zawodzie
 • Organizacja kształcenia w szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia
 • Zmiany w rekrutacji na rok szkolny 2019/20 do szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 • Kształcenie ustawiczne: likwidacja niektórych placówek, nowe możliwości dla szkół w zakresie kształcenia ustawicznego
 • Współpraca szkół z pracodawcami:
  • staże uczniowskie
  • kształcenie młodocianych pracowników
  • praktyczna nauka zawodu
  • zwiększenie dofinansowanie kosztów kształcenia w zawodach deficytowych
 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, między innymi zmiana pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu i obowiązkowe szkolenia branżowe
 • Terminy wejścia w życie zmian, w tym okres przejściowy
 • Inne zmiany wprowadzane od 1 września 2019 r. w funkcjonowaniu szkół
 • Konsultacje/prezentacja dobrych praktyk/wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Prowadzący

 • Bogusława Wojtczak - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (w 2013 r.); egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; wieloletni dyrektor szkoły; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN); ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer; trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty; trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl