Terminarz szkoleń otwartych

Jak budować dobre relacje w zespole ponad podziałami?

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Wrocław, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 3 czerwca 2019, 9:00-14:00

Cena: 330 zł (330 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • W polskich szkołach nigdy już nie będzie tak jak dawniej. Przed nami rozmowy o tym, co się działo i o tym, co dalej. Również o tym, co łączy i co dzieli. W nowych warunkach szczególnym wyzwaniem jest umiejętność komunikacji, życzliwość, zrozumienie dla odmiennych opinii. Sytuacja konfliktu i zróżnicowania wewnątrz zespołów nie jest nowa. W ramach szkolenia proponujemy gotowe, praktyczne rozwiązania - metody, które pomogą dyrektorom utrzymać dobre wzajemne relacje w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.
 • Jak zorganizować szkołę, w której mieszczą się sprzeczności, w której bezpiecznie czują się zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele? Przede wszystkim jednak - jak pokazać uczniom, że można się różnić i pomimo tego współpracować w wielu obszarach?
Podobne szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Szczególnie polecamy szkolenie: Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością? Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Program

 • Grupa a zespół – kwestie definicyjne i praktyczne
 • Zdefiniowanie warunków współpracy w zespole
 • Możliwości radzenia sobie przez dyrektora i zespół z zachowaniami poszczególnych członków zaburzającymi pracę zespołu
 • Możliwości wspierania przez dyrektora i zespół zachowań konstruktywnych członków zespołu
 • Ja jestem OK. i ty jesteś OK. – asertywne komunikowanie różnic
 • Elementy zarządzania konfliktem w perspektywie rozwoju zespołu
 • Studzenie emocji i docieranie do sedna problemów – jak tworzyć przestrzeń dla różnorodności w zespole
 • Komunikacja bez przemocy w sytuacjach "trudnych różnic" w zespole
 • Asertywne komunikowanie w sytuacji spolaryzowanych przekonań rozmówców
 • Wspierający monolog wewnętrzny dyrektora – jak budować wewnętrzny system przekonań odporny na niekonstruktywną krytykę
 • Konsultacje/prezentacja dobrych praktyk/wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Prowadzący

 • Paweł Pienkiewicz - psycholog, psycholog szkolny, trener, terapeuta rodzinny; jako trener pracował w obszarze pomocy społecznej oraz w oświacie, w tym jako dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli; stale współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami administracji publicznej; specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, profilaktyki mobbingu w organizacji, radzenia sobie z agresją, pracy z rodziną dysfunkcyjną, rozwijania umiejętności wychowawczych; współprowadzi konsultacje superwizyjne dla zespołów wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl