Terminarz szkoleń otwartych

SIO 2019 w praktyce dyrektora szkoły i placówki oświatowej (z uwzględnieniem nowego obowiązku ochrony danych osobowych)

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Gdańsk, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 31 maja 2019, 9:00-14:00

Cena: 330 zł (330 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Nabycie i aktualizacja wiedzy w zakresie prowadzenia bazy danych SIO przez szkołę/placówkę, z uwzględnieniem nowych zmian ustawowych w 2019 r.
 • Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, niezbędną do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia sprawozdawczości w SIO
 • Podniesienie poziomu świadomości uczestników z tytułu odpowiedzialności za prowadzenie bazy danych SIO oraz jej powiązań z wysokością naliczanej subwencji oświatowej
Podobne szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
 • pracownicy administracyjni szkół i placówek oświatowych

Program

 • Zadanie i obowiązki dyrektora w zakresie prowadzenia bazy danych SIO
 • Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe
 • Terminy wprowadzania danych do SIO
 • Odpowiedzialność prawna dyrektora oraz konsekwencje finansowe z tytułu zaniedbań w SIO
 • Ochrona danych w bazie danych SIO
 • SIO - analiza przypadków

Prowadzący

 • Mariusz Bochenek - wieloletni dyrektor szkoły, ekspert prawa oświatowego, trener szkoleń z zakresu zarządzania oświatą, statutów szkół, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, kontroli zarządczej, SIO i finansów publicznych

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl