Terminarz szkoleń otwartych

Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole/placówce oświatowej

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Lublin, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 2 marca 2020, 10:00-15:00

Cena: 350 zł (350 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • Poznanie technik aktywnego słuchania, modelu czteroaspektowej komunikacji w ujęciu Von Thuna
 • Uświadomienie sobie barier komunikacyjnych i ich wpływu na budowanie relacji w zespole
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w procesie komunikacji
 • Poznanie modelu udzielania informacji zwrotnych

Adresaci

 • dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych
 • wszyscy zainteresowani powyższą tematyką

Program

Komunikacja w szkole/placówce oświatowej:

 • Najważniejsza umiejętność
 • Czym jest efektywna komunikacja
 • Trudności na drodze do sukcesu w komunikacji

Blokady w komunikacji:

 • Zrozumienie znaczenia efektywnej komunikacji na pracę zespołu
 • Doświadczenie wpływu zakłóceń na komunikację i rozumienie rozmówcy (m.in. subiektywnego rozumienia słów, założeń i stereotypów, utraty i zniekształcenia informacji)
 • Blokady komunikacyjne vg Gordona

Słuchać, żeby zrozumieć:

 • Narzędzia aktywnego słuchania – parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie
 • Sztuka zadawania pytań jako klucz do poprawnej komunikacji

Model komunikacji F.S. von Thuna:

 • Koncepcja von Thuna – model 4 płaszczyzn – wykorzystanie modelu w celu skutecznego komunikowania, szczególnie w sytuacji nieporozumień
 • Praktyczne zastosowanie modelu von Thuna dla diagnozy komunikacji innych osób –na co zwracać uwagę, by skutecznie współpracować
 • Właściwy odbiór przekazywanych informacji, sprawdzanie właściwego odbioru

Udzielanie informacji zwrotnych:

 • Jak udzielać informacji zwrotnych w bezpieczny sposób?
 • Korzyści z informacji zwrotnych
 • Bezpieczne metody przekazywania informacji zwrotnych

Prowadzący

 • Dawid Bałutowski - psycholog, certyfikowany trener biznesu i umiejętności interpersonalnych, coach; od 2004 roku z uczy m. in. pracowników oświaty jak się lepiej komunikować w pracy i życiu osobistym; od 2007 roku współpracuje stale z Instytutem Badań w Oświacie; do 2020 roku spędził na salach szkoleniowych ponad 10 000 godzin; specjalizuje się w tematach komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, wystąpień publicznych, szkoleń menadżerskich i trenerskich; prowadzi autorską Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB; właściciel marki Skillset Dawid Bałutowski i współwłaściciel BCB Szkolenia Coaching; autor wielu autorskich programów rozwojowych, w tym projektu „8 filarów mądrego życia”; autor książek: „Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce”, "O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej".

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl