Terminarz szkoleń otwartych

Szkolenie online: Odpowiedzialność prawna dyrektorów i nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Online 1, Online 1

Termin: 3 czerwca 2020, 16:00-18:30

Cena: 100 zł (100 zł netto)

Zgłaszam udział

 • Podobne szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego).
 • W przypadku zainteresowania takim rozwiązaniem prosimy o kontakt z naszym biurem

Cele:

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć: praca zdalna a zdalne nauczanie
 • Przedstawienie nauczycielom i dyrektorom jakie są ich prawne obowiązki w czasie pracy zdalnej, zdalnego nauczania lub pozostawania w gotowości do pracy
 • Omówienie konsekwencji nierzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły
 • Uświadomienie nauczycielom roli wychowawczej w czasie ograniczenia kontaktów społecznych

Adresaci:

 • dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych
 • przedstawiciele organów prowadzących
 • wszyscy zainteresowani powyższą tematyką

Program:

 • Praca zdalna i zdalne nauczanie to nie pojęcia tożsame
 • Jak zorganizować zdalne nauczanie, w domu czy w szkole? Obowiązki nauczyciela i dyrektora
 • Jak rozliczać czas pracy nauczyciela?
 • Skargi rodziców na nierzetelne realizowanie obowiązków przez nauczycieli
 • Odpowiedzialność karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli
 • Odpowiedzialność dyrektora za niewłaściwy nadzór nad pracą nauczycieli (hospitacja w czasie pandemii)
 • Sesja konsultacji/pytań i odpowiedzi

Prowadzący:

 • dr Jerzy Grad - Śląski Kurator Oświaty (w latach 2002-2006); naczelnik wydziału oświaty starostwa powiatowego (w latach 2011-2015); obecnie dyrektor publicznej placówki doskonalenia nauczycieli w Katowicach; nauczyciel akademicki, edukator, ekspert prawa oświatowego, autor wykładów dotyczących odpowiedzialności prawnej nauczycieli i młodzieży w szkole i poza szkołą; do 2020 r. zrealizował szkolenia dla ponad 1000 rad pedagogicznych w całym kraju.

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem, zgodnie z warunkami podanymi w fakturze, która zostanie dostarczona listem elektronicznym przed/w trakcie (szkolenia stacjonarne) lub po szkoleniu (szkolenia online).W treści polecenia przelewu prosimy wpisać nr otrzymanej faktury.

Uwagi:

 • Cena szkolenia obejmuje: udział w warsztatach online (na platformie ZOOM), dostęp do materiałów szkoleniowych, niezbędną pomoc techniczną.
 • Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym. Na podany przy zgłoszeniu adres otrzymają Państwo link i hasło do udziału w szkoleniu. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku nieotrzymania takiego potwierdzenia (max. na 1 dzień przed szkoleniem) prosimy koniecznie o kontakt z naszym biurem oraz sprawdzenie folderu ze spamem w Państwa programie pocztowym.
 • Wymagania techniczne: komputer, dostęp do Internetu, słuchawki (nie są niezbędnie konieczne, ale pozwalają uniknąć dokuczliwych odbić i zniekształcenia dźwięku), kamera (może być ta wbudowana w laptopie lub zewnętrzna), wyłączenie ew. programów blokujących transmisję obrazu i dźwięku online, wyskakujących okienek itp.
 • Szkolenie będzie miało charakter webinarowy (wykładowy, z możliwością zadawania pytań).
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne podczas szkolenia spowodowane stanem technicznym sprzętu komputerowego i oprogramowania po stronie uczestnika (z naszego doświadczenia wynika, że w większości przypadków rozwiązaniem jest skorzystanie z innego komputera).
 • W przypadku problemów z bezpośrednim zalogowaniem się z przesłanego linka z dostępem do szkolenia prosimy o skorzystanie z poniższej instrukcji pierwszego użycia programu ZOOM.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają (pocztą tradycyjną) zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie (placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, akredytowaną przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty).

Instrukcja pierwszego użycia programu ZOOM:

 • Prosimy wejść na stronę - https://zoom.us/download#client_4meeting
 • Ściągnąć i zainstalować - Zoom Client for Meetings (pierwsza opcja, na samej górze)
 • Nie wcześniej niż na ok. 10 min. przed początkiem szkolenia w oknie programu (Zoom Cloud Meetings) kliknąć Join a Meeting
 • W górne okienko wkleić adres przesłanego linku, w dolne wpisać swoje imię/nazwisko/nick
 • Zostawić zaznaczone: Remember my name for future meetings
 • NIE ZAZNACZAĆ: Do not connect to audio oraz Turn off my video
 • Wpisać przesłane hasło i kliknąć Join Meeting
 • Znajdą się Państwo w Poczekalni oraz otrzymają komunikat powitalny. Szkolenie rozpocznie się każdorazowo punktualnie o podanej godzinie

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl