Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Z myślą dyrektorach szkół i placówek oświatowych przygotowaliśmy poniższe propozycje tematyki szkoleń.

Zachęcamy do przesyłania do nas nie tylko zamówień na realizację szkolenia, ale również informacji o zaobserwowanych problemach lub celach, które chcieliby Państwo osiągnąć za pomocą szkoleń. Informacje takie są bezcenne dla naszych wykładowców. Dzięki nim będą mogli zmodyfikować przekazywane treści i dostosować je precyzyjnie do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

Ośrodek Szkoleniowy Instytutu oferuje szeroki zakres takich szkoleń. Nasi eksperci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w oświacie, są w stanie zrealizować je praktycznie w dowolnym miejsce w kraju.

Obszerny wybór referencji wystawionych przez uczestników naszych szkoleń znajdą Państwo tutaj.

Przykładowe tematy szkoleń

Szkolenia psychologiczne

 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole/placówce oświatowej
 • Mindfulness w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej. Jak zadbać o swój dobrostan?
 • Starsi uczniowie w szkołach podstawowych/młodsi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych - nowe wyzwania w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Jak budować dobre relacje w zespole ponad podziałami? Jak komunikować się w sytuacji napięć i konfliktów?
 • „Stres poligonowy” w pracy dyrektora szkoły, czyli jak skutecznie zarządzać własnym stresem (m.in. w sytuacji kryzysowej)
 • Praca z uczniem zagrożonym wykluczeniem
 • Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia?
 • Skuteczność dydaktyczna nauczyciela, czyli jak się inspirować i rozbudzić na nowo pasję nauczania
 • Uczeń trudny czy zagubiony nauczyciel? Na czym bazować, jak planować działania wychowawcze, gdzie szukać wsparcia, jak rozwiązywać problemy?
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja i bulimia, otyłość
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci
 • Praca z uczniem w okresie dojrzewania
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych
 • Emocjonalne i prawne konsekwencje decyzji dyrektora związane ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych
 • Zarządzanie zmianą w oświacie. Jak przeprowadzić pracowników przez proces zmiany ustroju szkolnego?
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z absencją uczniów?
 • Budowanie autorytetu nauczyciela i dyrektora. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Jak budować poczucie własnej wartości ucznia?
 • Motywowanie uczniów bez "kija i marchewki"
 • Nie taki stres straszny. Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem
 • Nauczyciel mistrzem. Jak inspirować i wspierać naturalne zdolności ucznia?
 • Najpierw rzeczy najważniejsze. Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie i… mieć czas?
 • Dialog w szkole – krok dalej niż komunikacja
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – jak radzić sobie z rozmówcami, którzy sprawiają kłopoty?
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze – młodzieżowa moda czy wołanie o pomoc? Rozpoznawania zagrożeń i sposoby wsparcia
 • Depresja jest bolesna – jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Aktywizujące metody nauczania a motywowania do nauki
 • Psychologiczne aspekty żywienia, nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży
 • Rówieśnicze programy wsparcia jako forma wspomagania kształcenia i wychowania
 • Neurodydaktyka - wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Nowoczesne media – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
 • Przemoc i mobbing w szkole – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
Pełna lista tematów
Zobacz także - szkolenia dla nauczycieli

Inne szkolenia (np. prawne)

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aspekty prawne w pracy dyrektora przedszkola/szkoły
 • Finansowanie zadań oświatowych (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych)
 • Precedencja i protokół dyplomatyczny w samorządzie oraz szkole i placówce
 • Rodzice w szkole - problemy, kompetencje, zadania, uprawnienia, rozwiązania organizacyjne
 • Aktualizacja statutu szkoły w świetle orzecznictwa sądowego
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • SIO 2019 w praktyce dyrektora szkoły i placówki oświatowej (z uwzględnieniem nowego obowiązku ochrony danych osobowych)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole (szkolenie dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych)
 • Organizacja zajęć, imprez , wycieczek i wyjść grupowych w nowym roku szkolnym oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów
 • Doradztwo zawodowe w szkole
 • Ochrona danych osobowych w szkole (RODO)
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i prawna dyrektora i nauczyciela, czyli co zrobić aby uniknąć kłopotów?
 • Tworzenie arkuszy organizacji szkoły/placówki oraz decyzje kadrowe dyrektora szkoły wynikające z organizacji roku szkolnego
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora a klimat realizacji funkcji szkoły – wyzwania, teoria i praktyka, możliwości i ograniczenia, fakty i mity
 • Prawne i emocjonalne konsekwencje decyzji dyrektora związane ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych
 • Sprawna i skuteczna kontrola spełniania obowiązku szkolnego i postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Zmiany w organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich i powracających z zagranicy
 • Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
 • Rola wsparcia zewnętrznego w tworzeniu nowoczesnej szkoły zawodowej
 • Zagrożenie terrorystyczne w szkołach i placówkach oświatowych - procedury i odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów
 • Polityka kadrowa w oświacie
 • Zarządzanie szkołą/placówką – relacje dyrektora szkoły i organu prowadzącego: obszary współpracy i podział kompetencji
 • Marketingowe spojrzenie na szkołę, czyli promocja szkoły, budowanie wizerunku, co wpływa na nabór
 • Jak oceniać, aby motywować uczniów do nauki?
 • Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły wobec agresji uczniów
Pełna lista tematów
Zobacz także - szkolenia dla nauczycieli

Formularz zapytania o szkolenie

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, to prosimy wypełnić poniższe Zapytanie o szkolenie. Po jego otrzymaniu niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem celem uzgodnienia szczegółów.

Zapytanie o szkolenie

Kontakt

Zainteresowanych szkoleniami zamkniętymi prosimy o kontakt
z naszym biurem w Sopocie:

Klientami szkoleń zamkniętych

Wybrane organy prowadzące szkoły
(wprost lub za pośrednictwem jednostek organizacyjnych)

 • Gmina Głuchołazy
 • Gmina Goleniów
 • Gmina Krosno
 • Gmina Mielec
 • Gmina Nowy Targ
 • Gmina Środa Śląska
 • Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół Zielonki
 • Miasto St. Warszawa
 • Miasto St. Warszawa Dzielnica Bielany
 • Miasto St. Warszawa Dzielnica Wola
 • Miasto St. Warszawa Dzielnica Ursynów
 • Powiat Niżański
 • Powiat Ostródzki
 • Powiat Wołomiński
 • Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
 • Pszczyński Zarząd Edukacji
 • Sąd Okręgowy w Poznaniu
 • Starostwo Powiatowe w Górze
 • Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Urząd Miasta Białystok
 • Urząd Miasta i Gminy Pilawa
 • Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Urząd Miasta Koszalin
 • Urząd Miasta Legionowo
 • Urząd Miasta Nowy Sącz
 • Urząd Miasta Piła
 • Urząd Miasta Rumi
 • Urząd Miasta Starogard Gdański
 • Urząd Miasta Toruń
 • Urząd Miasta w Słupcy
 • Urząd Miejski Gminy Rawicz
 • Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
 • Zespół Oświaty Samorządowej w Oleśnicy

Kuratoria, m.in.:

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl