Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
I Krajowa Konferencja Nauczycieli Wychowawców

I Krajowa Konferencja Nauczycieli Wychowawców

Data: 30 października 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum
Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2

Praca wychowawcy wymaga nie tylko dobrych relacji z uczniami, ale także sprawnej komunikacji z rodzicami. Ta część zadania bywa trudna z wielu powodów. Roszczeniowa postawa, brak szacunku, brak zainteresowania dzieckiem, żądanie niemożliwego - to główne zarzuty pod adresem rodziców. Z drugiej strony padają równie gorzkie stwierdzenia - zła praca szkoły, nieumiejętność rozwiązywania problemów zgłaszanych przez uczniów, narzekanie...
To właśnie napięcia rodzące się na linii wychowawca - rodzice będą głównym tematem naszej nowej propozycji - I Krajowej Konferencji Nauczycieli Wychowawców, pt. Rodzice w szkole.

W trakcie konferencji odpowiemy na pytanie, co może i powinien zrobić wychowawca w sytuacji, gdy z jednej strony rosną w siłę ruchy mające zapewnić rodzicom wpływ na przebieg procesu nauczania, z drugiej - gdy jedyną odpowiedzią na inicjatywę szkoły jest... życzliwe milczenie rodziców. Nasi goście - eksperci i praktycy - pokażą Państwu jak działać na dwóch płaszczyznach - korzystając świadomie z istniejących przepisów prawa oraz prawidłowo identyfikując oczekiwania i trafnie odpowiadając na potrzeby otoczenia.

Prelegenci:

 • Antoni Jeżowski - doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego  in.; ekspert Instytutu Badań w Oświacie; autor ponad 300 artykułów oraz kilkunastu książek i broszur z zakresu finansów publicznych i zarządzania oświatą z wykorzystaniem instrumentów prawnych (wśród nich m. in.: Rodzice w szkole*, Statuty szkół, Statut konstytucją szkoły, Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej), wpisany na listę europejskich ekonomistów oświaty European Expert Network on Economics of Education; były redaktor naczelny miesięcznika "Dyrektor Szkoły", a obecnie członek jego rady programowej
 • Paweł Pienkiewicz - psycholog, psycholog szkolny, trener, terapeuta rodzinny; jako trener pracował w obszarze pomocy społecznej oraz w oświacie, w tym jako dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli; stale współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami administracji publicznej; specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, profilaktyki mobbingu w organizacji, radzenia sobie z agresją, pracy z rodziną dysfunkcyjną, rozwijania umiejętności wychowawczych; współprowadzi konsultacje superwizyjne dla zespołów wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, dyrektor zarządzający Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli

* książka już dostępna w sprzedaży (patrz: Książki)

Program

30 października 2019 r. (środa)
09.00 – 11.00
Tworzenie klimatu współpracy z rodzicami
Paweł Pienkiewicz (psycholog, trener, terapeuta rodzinny)
 • Warunki brzegowe do tworzenia płaszczyzny porozumienia szkoły i rodziców z perspektywy psychologicznej
 • Co można zrobić na samym początku i dlaczego warto zrobić to z zaangażowaniem?
 • Codzienne kontakty – jak zmienić stopniowe „zachodzenie sobie za skórę” w budowanie relacji?
 • Pożądana postawa nauczyciela wychowawcy w kontekście budowania autorytetu wychowawczego w oczach rodziców
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.30
Rodzice w szkole - uprawnienia i zadania
 prof. Antoni Jeżowski (ekspert Instytutu Badań w Oświacie, autor książki pt. Rodzice w szkole*)
 • Ustawowe przesłanki do funkcjonowania rodziców w szkole
 • Kompetencje, zadania i uprawnienia rodziców w szkole
 • Kompetencje, zadania i uprawnienia rad rodziców w szkole
 • Studia przypadków i dyskusja
13.30 – 14.15 przerwa obiadowa
14.15 – 16.00
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z rodzicami
Paweł Pienkiewicz (psycholog, trener, terapeuta rodzinny)
 • "Rodzic trudny" - charakterystyka i geneza zjawiska
 • Strategie radzenia sobie z rodzicami trudnymi przez szkołę: kiedy oswoić, a kiedy poskromić?
 • Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicami i kierunki zwiększania kompetencji do poradzenia sobie z nimi (m. in.: rozmowy indywidualne, zebrania, roszczenia, zarzuty, nieuzasadniona i uzasadniona krytyka ze strony rodziców)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.