Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
I Krajowa Konferencja Nauczycieli Wychowawców

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie konferencją. Aby zgłosić swój udział należy wypełnić wszystkie pola poniższego formularza. Niezwykle ważne jest podanie poprawnego adresu e-mail, z którego regularnie Państwo korzystają. Tą drogą będziemy przekazywali wszelkie komunikaty, dodatkowe informacje, a także prześlemy fakturę.

Dane uczestnika

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon kontaktowy
E-mail

Dane odbiorcy (odbiorca to szkoła, przedszkole, inna placówka oświatowa)

Nazwa zakładu pracy
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

Dane nabywcy (nabywca to organ prowadzący posiadający numer NIP lub inny podmiot płacący za szkolenie)

Nazwa
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
NIP

Zgłoszenie

Zgłaszam udział w konferencji (cena: 390 zł)


Noclegi

 • Noclegi zarezerwowane będą w Hotelu Gromada Warszawa Centrum (Pl. Powstańców Warszawy 2).
 • Jeżeli chcieliby Państwo zostać zakwaterowani w pokoju z konkretnym uczestnikiem konferencji prosimy wpisać w poniższym polu Uwagi jego imię i nazwisko (np. razem z Anną Kowalskią).

Uwagi

 1. Zapoznałem/Zapoznałam się z warunkami uczestnictwa w konferencji.
 2. Zobowiązuję się dokonać płatności za udział w konferencji przelewem na konto podane w fakturze VAT, która zostanie mi dostarczona listem elektronicznym, przed rozpoczęciem konferencji.
 3. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów uczestnictwa w wypadku:
  • rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż na 5 dni przed rozpoczęciem konferencji,
  • braku dostarczenia pisemnej rezygnacji z udziału w ww. terminie.
 4. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów noclegów w wypadku:
  • rezygnacji z nich w terminie późniejszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem konferencji,
  • braku dostarczenia pisemnej rezygnacji z nich w ww. terminie.
 5. Akceptuję fakt, iż:
  • brak przesłania ww. pisemnej informacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji i będzie skutkował obciążeniem mnie pełną opłatą konferencyjną,
  • przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone wyłącznie listem elektronicznym, przesłanym na podane wyżej adresy e-mail.