Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

dr Antoni Jeżowski

Twórca Instytutu Badań w Oświacie
profesor PWSZ w Głogowie

Antoni JeżowskiNauczyciel i dyrektor szkoły
Poznał oświatę niemal z każdej perspektywy. Po ukończeniu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim pracował jako nauczyciel (m. in. w szkole wiejskiej i miejskiej), był dyrektorem szkoły, inspektorem oświaty, wizytatorem w kuratorium i konsultantem w ośrodku metodycznym. 

Samorządowiec z doświadczeniem w pracy w administracji państwowej
Przewodniczył sejmikowi samorządowemu, działał w Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego, w latach 1999-2002 był dyrektorem Wydziału Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uznany w Polsce i na świecie ekspert w zakresie prawa i finansów oświatowych
Ekspert Sieci Europejskich Specjalistów w zakresie Ekonomiki Edukacji (European Expert Network on Economics of Education - EENEE).

W latach 1991-1999 pracował jako ekspert sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży, a w latach 1998-2001 był członkiem Zespołu ds.. Monitorowania Reformy Oświaty przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Opracował liczne ekspertyzy dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

W latach 1994-1996 pracował jako polski ekspert w Programie PHARE-TERM (Training for Education Reform Management), gdzie opracował program i podręcznik do kształcenia edukatorów programu i uczestniczył w szkoleniu pierwszych 160 aplikantów. 

Był ekspertem kluczowym i trenerem w programach finansowanych ze środków UE: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (2003), Restrukturyzacja Zasobów Ludzkich (2004, 2005). 

Nauczyciel akademicki
Zanim został prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, uzyskał stopień doktora ekonomii (Zasady finansowania zadań oświatowych w Polsce na tle przemian prawno-ustrojowych w latach 1989-1996, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu).
Od lat dziewięćdziesiątych wykłada finanse publiczne, lokalne i oświatowe na wielu polskich uczelniach. Ostatnio związany jako wykładowca z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie, Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie i in.

Redaktor i autor 
Od początku istnienia pisma jest członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika Dyrektor Szkoły; w latach 1995-2003 był jego redaktorem naczelnym, autorem m.in.. Ponad 100 poczytnych felietonów wstępnych zamieszczanych w każdym numerze. Opublikował ponad 100 artykułów nt. zarządzania placówką oświatową i finansowania zadań oświatowych w polskich czasopismach oraz w wydawnictwach cyklicznych. 

Jest autorem książek z tego zakresu: 

  • Finanse w oświacie (1994, 1999, 2003)
  • Gminy prowadzą szkoły podstawowe (1995 - red.)
  • Prawo i gmina (1996)
  • Finanse oświaty samorządowej (1997)
  • Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły (1997)
  • Statut szkoły publicznej (1998)
  • Statut szkoły (2002)

Opublikował również broszury z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego: Sejmik samorządowy w relacjach prasowych (1993) i Radnym być (1994).

Mówi, że najlepiej wypoczywa podczas wędrówek w ulubionych Karkonoszach, ale ostatnio nie ma na to zupełnie czasu. Niestety - nad czym ubolewa - sporo czasu spędza za kierownicą samochodu, przejeżdżając rocznie ok.. 60 tys. km.

Więcej o książkach autora:
Finanse w oświacie
Rozważania o pracy rady pedagogicznej
Statut konstytucją szkoły
Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl