Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Antoni Jeżowski Statut konstytucją szkoły

okadka
Autor:Antoni Jeżowski
Tytuł:Statut konstytucją szkoły
ISBN:978-83-61169-10-9
Stron:151
Format:169x236
Wydawca:Instytut Badań w Oświacie
Rok wydania: 2017
Cena:59,00 zł (netto 56,19 zł)

Zamówienie

Książka Antoniego Jeżowskiego to kompendium wiedzy pozwalające na przygotowanie statutu, który nie tylko będzie zgodny z prawem, ale również ułatwi sprawne funkcjonowanie szkoły lub placówki.

Ustawa prawo oświatowe nakłada na wszystkie szkoły obowiązek przygotowania nowego statutu, a zmiany które wprowadza nie są kosmetyczne. W praktyce nie ma więc możliwości automatycznego dostosowania do nowych wymagań obecnie funkcjonujących dokumentów.

Na 150 stronach książka zawiera omówienie nowego miejsca statutu, zarówno w okresie przejściowym, jak i w wariancie docelowym. Omówiono w niej również wybrane, odnoszące się do statutów, wyroki sądów administracyjnych i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów. Przystępnie przedstawiono także zasady technik prawodawczych.

Kluczową częścią książki jest 235 logicznie uporządkowanych tez ułatwiających tworzenie nowego statutu dla szkoły lub przedszkola. Książka jest napisana w sposób zrozumiały także dla osób niemających przygotowania prawnego.

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl