Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Przy każdej zamawianej książce prosimy wpisać liczbę zamawianych egzemplarzy.
Płatność przelewem po otrzymaniu książki wraz z fakturą.
Cena obejmuje wysyłkę na terenie Polski.

Autor
Tytuł
Liczba
egzemplarzy
Wartość
brutto
Dawid Bałutowski
O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej
Antoni Jeżowski
Rodzice w szkole. Zadania i uprawnienia
Antoni Jeżowski
Statut konstytucją szkoły
Razem: 

Dane Odbiorcy

Odbiorca to szkoła, przedszkole, inna placówka.

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Nazwa
Telefon
E-mail
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

Dane Nabywcy

Nabywca to organ prowadzący posiadający numer NIP lub inny podmiot płacący.

Nazwa
Wojewdztwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
NIP

Uwagi

Forma płatności: przelew (po otrzymaniu książki wraz z fakturą).

Koszty wysyłki na terenie Polski ponosi Instytut Badań w Oświacie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą. Oświadczam także, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania (sekcja: Ważne informacje na stronie głównej).

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl