Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
 Krajowa Konferencja Szkół Zawodowych

Krajowa Konferencja Szkół Zawodowych

Data: 3 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum
Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2

Konferencja ma na celu szczegółowe omówienie zmian w kształceniu zawodowym, które będą obowiązywały od 1 września 2019 r. Zmiany obejmą wszystkie obszary pracy placówek i szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym klasę I czteroletniego technikum. Skoncentrujemy się m.in. na:

 • nowej klasyfikacji zawodów i podstawach programowych,
 • zmianach w ocenianiu uczniów i egzaminie maturalnym,
 • nowych możliwościach szkół w obszarze kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • stażach uczniowskich i szkoleniach branżowych nauczycieli.

Informacje otrzymane podczas konferencji pomogą przeprowadzić rekrutację według nowych zasad, a także przygotować arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/20, z uwzględnieniem zmian w zakresie pensum nauczycieli i nowych ramowych planów nauczania. W programie znajdą się także informacje o przepisach przejściowych oraz przekształcaniu placówek kształcenia ustawicznego.

Zajęcia poprowadzi Bogusława Wojtczak - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (w 2013 r.); promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN); egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; wieloletni dyrektor szkoły; ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer; trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty; trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Program

3 kwietnia 2019 r. (środa)
10.00 – 11.30
Funkcjonowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe od 1 września 2019 r.:
 • nowa klasyfikacja zawodów i podstaw programowych kształcenia w zawodach
 • możliwość uzyskiwania przez uczniów dodatkowych uprawnień zawodowych
 • zmiany w ocenianiu i egzaminie maturalnym
 • organizacja kształcenia w szkołach policealnych i branżowych II stopnia
11.30 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 13.30
Kształcenia ustawiczne:
 • likwidacja i przekształcenie niektórych placówek
 • nowe możliwości dla szkół w zakresie kształcenia ustawicznego
Współpraca z pracodawcami:
 • organizowanie staży uczniowskich
 • kształcenie młodocianych pracowników
13.30 – 14.30 przerwa obiadowa
14.30 – 16.00
Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela - m.in.:
 • szkolenia branżowe
 • zmiana pensum nauczycieli przedmiotów zawodowych
Arkusz organizacji pracy szkoły - w tym:
 • ramowe plany nauczania
Zmiany w rekrutacji na rok szkolny 2019/20

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.