Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
 Krajowa Konferencja Szkół Zawodowych

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 410 zł brutto i obejmuje:

  • opłatę konferencyjną,
  • materiały konferencyjne,
  • lunch,
  • kawę i herbatę w czasie przerw.