Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Krajowa Konferencja Szkół Specjalnych

Data i miejsce szkolenia

Data:
21.11.2023 (17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

IV Krajowa Konferencja Szkół Specjalnych odbędzie się w formule zdalnej.

Zajęcia odbędą się w godz. 17.00-19.00, na platformie Zoom, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do szkolenia, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 230 zł brutto.

Joanna Wrona

 • wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej (m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych)
 • wieloletni nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty
 • ekspertka prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • w latach 2008–2015 współautorka zmian w przepisach prawa dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami
 • współtwórczyni oraz recenzentka wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • obecnie wicedyrektor szkoły specjalnej

21.11.2023 (w godz. 17.00-19.00)

 • Organizacja kształcenia specjalnego, w tym:
  • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
  • wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania uczniów
  • rodzaje oraz formy zajęć rewalidacyjnych
  • kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  • formy pomocy oraz procedury jej udzielania
  • zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów
  • wykaz zajęć prowadzonych przez specjalistów w przedszkolu, szkole, ośrodku
 • Zajęcia organizowane w formie indywidualnej oraz ich adresaci (indywidualne nauczanie, indywidualny program/tok nauki, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zajęcia indywidualne z dzieckiem niepełnosprawnym) – bardzo istotne różnice
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki, w tym indywidualne teczki uczniów

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.
 • 👉 W wypadku problemów z wyświetlaniem się formularzy rejestracyjnych poniżej prosimy skorzystać z tego adresu: https://www.ibo.edu.pl/szkolenia/szkolenia.html lub https://kss2023.konfeo.com/pl/groups.