Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie jest akredytowaną (przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty) placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. Swoją działalność Ośrodek prowadzi nieustannie od 2002 roku. Placówka jest wpisana do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod numerem 10/2009.

Jesteśmy jedną z największych niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce.

Zapraszamy na (zdalne i stacjonarne):

👉 kongresy i duże, ogólnopolskie konferencje
👉 konferencje i szkolenia otwarte
👉 konferencje i szkolenia zamknięte
👉 szkolenia dla członków rad pedagogicznych

Naszą specjalnością są:

  • szkolenia prawne (dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników organów prowadzących)
  • szkolenia poświęcone zarządzaniu (dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów prowadzących)
  • szkolenia psychologiczno-pedagogiczne (dla kadry kierowniczej oświaty oraz nauczycieli)
  • szkolenia specjalistyczne (głównie dla pedagogów i psychologów szkolnych,  nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic szkolnych)

Klienci Instytutu w latach 2002-2024:

  • ok. 97 tys. uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych, konferencji i kongresów ogólnopolskich
  • ok. 15 tys. klientów instytucjonalnych - szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i samorządów
  • ponad 60% klientów uczestniczących w szkoleniach wielokrotnie
  • średni wynik ewaluacji szkoleń na poziomie 4,8 w 5 stopniowej skali
  • ok. 8 tys. uczestników szkoleń zdalnych w latach 2020-2024