Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Centrum badawcze prowadzi działania eksperckie i badawcze na rzecz oświaty i organów prowadzących szkoły.

Obszary działania:

👉 badania ankietowe
👉 ewaluacja projektów szkoleniowych współfinansowanych przez Unię Europejską
👉 ekspertyzy (np. analizy strategiczne) na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego
👉 projekty badawcze (własne i zlecone)

Zespół:

 • prof. nz. dr Antoni Jeżowski - twórca Instytutu, specjalista w zakresie ekonomiki oświaty; ekspert EENEE (Sieci Europejskich Specjalistów w zakresie Ekonomiki Edukacji; w przeszłości pracował jako dyrektor szkoły, inspektor oświatowy; przewodniczył sejmikowi samorządowemu; był ekspertem w Programie PHARE-TERM (1994-6); był prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz redaktorem naczelnym miesięcznika Dyrektor szkoły (1995-2003); autor kilkunastu książek i setek artykułów
 • Szymon Więsław - członek Zarządu Instytutu; specjalista w zakresie zarządzania i marketingu; w przeszłości: nauczyciel, nauczyciel akademicki, pracował w firmie VULCAN (jako dyrektor ds. marketingu); absolwent studiów MBA (Notthingham Trent Univercity, Wielkopolska Szkoła Biznesu); autor licznych badań i ekspertyz

Klienci:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
👉 Pełna lista

Wybrane projekty badawcze:

 • Wybrane problemy edukacji w Polsce (2023, we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Związkiem Miast Polskich)
 • System finansowania zajęć pozalekcyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (grudzień 2011 - luty 2012, na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji)
 • Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych (luty - lipiec 2011, na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji)
 • Zadania dyrektorów szkół i placówek oświatowych (grudzień 2009)
 • Budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych (marzec 2007, w konsorcjum na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej)
 • Organizacja szkół i zarobki dyrektorów 2006 (styczeń 2007)
 • Niektóre wyniki finansowe placówek oświatowych oraz zarobki nauczycieli w roku 2003 (listopad 2004)
 • Ocena reformy oświatowej w opinii nauczycieli i dyrektorów szkół (wrzesień 2002)