Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Kontakt w sprawie oferty
doradczej:

Kongresy

W życiu każdej organizacji zdarzają się takie momenty, gdy do zarządzania nie wystarczy intuicja i rozwinięty zmysł obserwacji kadry kierowniczej. Czasami nawet najlepszy kierownik potrzebuje wsparcia w postaci eksperymentu lub badań, które pozwolą mu w obiektywny sposób zweryfikować przeczucia i obserwacje. Proponujemy Państwu przeprowadzenia szerokiego spektrum badań odwołujących się do metodologii badań społecznych.

Obszary, w których warto prowadzić ww. badania to np.:

  • poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkołach
  • stopień zagrożenia młodzieży alkoholizmem i narkomanią
  • rzeczywisty poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach
  • wizerunek poszczególnych szkół i placówek
  • oczekiwania rodziców wobec szkół i przedszkoli
  • ocena szkół i przedszkoli przez uczniów (wychowanków) i ich rodziców

Dlaczego warto zlecić badanie firmie zewnętrznej?

  • Wyspecjalizowana firma badawcza gwarantuje wysoki poziom metodologiczny badania i pełny obiektywizm jego przeprowadzenia
  • Badania przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny gwarantują respondentom wyższy poziom anonimowości, a w konsekwencji przyczyniają się do powstania bardziej trafnego obrazu rzeczywistości
  • Raport przygotowany przez firmę zewnętrzną jest dobrym argumentem w negocjacjach z podmiotami nadrzędnymi (np. radą gminy)