Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Kontakt w sprawie oferty
doradczej:

Kongresy

Przedmiotem ewaluacji projektu współfinansowanego ze środków UE jest stopień osiągnięcia jego celów (głównie "miękkich").

Zlecenie takiego działania podmiotowi zewnętrznemu gwarantuje:

  • uzyskanie obiektywnych odpowiedzi (zdecydowanie bardziej wiarygodnych dla instytucji pośredniczącej niż ewaluacja zrealizowana przez osoby zatrudnione w projekcie)
  • zewnętrzne spojrzenie na zagadnienia objęte projektem (często owocuje nowymi pomysłami na przyszłość)