Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Kontakt w sprawie oferty
doradczej:

Kongresy

Jeżeli oświata w samorządzie ma się stabilnie rozwijać, to potrzebny jest spójny i konsekwentnie realizowany plan działań, który wyeliminuje chaos i przypadkowość decyzji. Ten plan to założenia lokalnej polityki oświatowej lub po prostu strategia oświatowa. Jak zapewnić szkołom stabilny rozwój? Gdzie alokować wydatki, by nakłady przyniosły dobre efekty? Które szkoły dofinansowywać, a które zamknąć? Skąd czerpać wiedzę pozwalającą monitorować procesy oświatowe? To tylko niektóre pytania, na które szukają odpowiedzi burmistrzowie, prezydenci, starostowie, wójtowie oraz odpowiedzialni za oświatę pracownicy urzędów gmin, miast i powiatów. Chcemy pomóc w tych poszukiwaniach. Jesteśmy pewni, że nasze metody oraz doświadczenie są dobrym uzupełnieniem Państwa wiedzy i zaangażowania.

Oferujemy:

System analiz i doradztwa oświatowego, będący podstawą do uchwalenia lokalnej strategii oświatowej, obejmujący następujące obszary:

 • organizacja szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych
 • demografia oraz migracje oświatowe
 • koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek oraz źródła finansowania zadań oświatowych
 • wyniki kształcenia – wyniki sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych, edukacyjna wartość dodana (EWD), porównywalne wyniki egzaminów (PWE)
 • wizerunek szkoły lub przedszkola w środowisku lokalnym
 • bieżące wsparcie dla dyrektorów i nauczycieli

Proponujemy Państwu udział we wszystkich etapach ww. procesu – od przygotowania analizy strategicznej, poprzez moderowanie formułowania celów, po kontrolę stopnia ich realizacji.

Dlaczego warto zaprosić zewnętrznych konsultantów do pracy nad strategią?

 • bezstronność zewnętrznego konsultanta zwiększa obiektywizm przygotowywanej analizy (jako osoba spoza organizacji często dostrzega to, co umyka uwadze osób na co dzień w niej funkcjonujących)
 • zewnętrzny konsultant może być "buforem" ułatwiającym porozumienie grup o sprzecznych interesach

Klienci:

 • Miasto Bolesławiec
 • Miasto Kraków
 • Miasto Kraśnik
 • Miasto Oborniki Śląskie
 • Miasto Oleśnica
 • Miasto Olsztyn
 • Miasto Pabianice
 • Miasto Rzeszów
 • Miasto Słupsk
 • Miasto Suwałki
 • Miasto Turek
 • Miasto Wałcz
 • Miasto Wołomin