Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Kontakt w sprawie oferty
doradczej:

Kongresy

Od samego początku swojego istnienia Instytut prowadzi działalność doradczą w zakresie funkcjonowania oświaty.

W obszarach:

👉 badania ankietowe
👉 ewaluacja projektów szkoleniowych współfinansowanych przez Unię Europejską
👉 ekspertyzy (np. analizy strategiczne) zlecenie jednostek samorządu terytorialnego
👉 projekty badawcze (własne i zlecone)